Az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az Átláthatóság Programját több másik adománygyűjtő civil szervezettel együttműködve indította el évekkel ezelőtt a NIOK Alapítvány felügyeletével.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványánál kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gazdálkodásunkat és adománygyűjtő tevékenységünket megjelenítsük adományozóinknak, s ezáltal a belénk vetett bizalmat és hitelességünket erősítsük.

Az Átláthatósági Program keretén belül jött létre az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe, valamint az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete 2012. március 28-án. A Testület a tagok etikus működését évenként felülvizsgálja.

 

Az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének alapértékei:

Hitelesség, mert az Alapítvány kommunikációja világos, nem félrevezető, a panaszok írásban rögzítésre kerünek és mindenkor az adományozók bizalmának megőrzése a cél.

 

Törvényesség, mert a szervezet törvényesen működik, amennyiben szabálytalanságot észlel, azonnal lépéseket tesz azok megszüntetésére, kijavítására.

 

Átláthatóság, mert tervszerű és követhető az Alapítvány gazdálkodása. A hivatalos iratokba betekintést nyerhetnek az adományozók. Az ülések nyilvánosak. A tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló rendszeres és részletes beszámolók bárki számára hozzáférhetőek.

 

Nyilvánosság, mert adománygyűjtés nyilvános és átlátható, a weboldalán a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek bárki számára.