Gyakran

Ismételt

Kérdések

Mivel foglalkozik az SOS Gyermekfalvak Magyarországon?
Az SOS Gyermekfalvak politikától és vallástól független, nonprofit, közhasznú alapítvány, 1983 óta működik Magyarországon. Az első gyermekfalu Battonyán jött létre, jelenleg Orosháza, Kecskemét és Kőszeg településeken működtetünk gyermekfalut, ifjúsági házakat Szegeden, Kecskeméten, Helvécián és Szombathelyen, illetve önálló lakásokat Szegeden, Kecskeméten és Szombathelyen.

Elsődleges feladatunk, hogy szerető, biztonságos családot nyújtsunk azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen okból nem élhetnek a vér szerinti szüleikkel. Az SOS-ben a gyerekek nevelőszülői családokban nőhetnek fel. A testvéreket nem szakítjuk el egymástól, ami megkönnyíti a súlyos traumákat átélt gyerekek számára a beilleszkedést, hiszen sokszor ez az egyetlen fennmaradó családi kapcsolatuk.

Milyen programokat működtet az SOS a nevelőszülői ellátáson kívül?
Az SOS nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre is. Családmegerősítő programot folytatunk Kecskeméten és Kőszegen, hogy különböző szakmai és pszichés támogatással segítsük a nehéz helyzetben lévő családokat túllépni a krízishelyzeten, megakadályozzuk a gyerekek kiemelését.

Menekült Programunk a nemzetközi szervezet támogatásával folyik második éve. Ennek keretében a hazánkba egyedül érkező kiskorúakat és gyermekes családokat szociális munkásból, orvosból, pszichológusból, pedagógusból, tolmácsból álló szakembergárdánk segíti át a legnehezebb időszakon, valamint támogatja társadalmi integrációjukat.

Mit tett Magyarországért az SOS Gyermekfalvak?
Az SOS 35 éve segíti a magyar államot a gyermekvédelembe került gyerekek ellátásában. Eddig kb. 1000 gyereket neveltünk, egy gyermek átlagosan 5 évet tölt nálunk.

Az SOS különlegessége a nagy intézményekkel és lakásotthonokkal szemben, hogy a családokban a testvéreket nem választjuk szét, egy otthonban nevelkedhetnek, így is erősítjük a családi kötelék jelentőségét. Egyedülálló gyermekvédelmi jelzőrendszert alakítottunk ki a gyermekek érdekeinek, jogainak védelmére, hogy a lehető leghamarabb felismerjük és kezeljük a bántalmazást. Trauma tudatos nevelés tréningünk és gyermekjogi képzéseink nyitottak a szakma és a szülők számára. Az SOS által indított Menekült program részeként először kerülhet nevelőszülőhöz Magyarországon menekült hátterű kiskorú.

Hány embert érünk el programjainkkal?
Ennyi embert ért el az SOS világszerte 2016-banAfrikaAmerikaÁzsia
és Óceánia
EurópaÖsszesenEbből
Magyarországon:
SOS Gyermekfalvak alapellátás
SOS-ben élő gyerekek és fiatalok száma24 13813 30135 46711 57984 485354
SOS családok száma1 8021 3092 2158626 18875
Családmegerősítő program
A családmegerősítő programokban résztvevő gyerekek és fiatalok száma153 843103 04189 023146 774492 681170
Családmegerősítő programban résztvevő családok száma39 48324 14121 6635 32390 61168
Menekült program
Kríziskezelésben résztvevők száma264 99828 96112 42211 475317 8562500
Kríziskezeléssel töltött napok száma26 8900381 11771 752479 759250

Forrás: SOS Children’s Villages Annual Report 2016

Milyen szervezet az SOS Gyermekfalvak?
Az SOS Gyermekfalvak több évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi szervezet. Az SOS Gyermekfalvak mozgalmat Hermann Gmeiner indította útjára Ausztriából 1949-ben. A világháború után árván maradt gyerekeknek létrehozott ausztriai imsti SOS gyermekfalu volt az első, ahol nevelőszülői családokban gondoskodtak a gyerekekről. A gyermekfalu magánemberek adományaiból épült fel.
Az SOS jelenleg öt kontinensen 134 országban van jelen, több mint 84 000 gyermeket nevel nevelőszülőknél és ifjúsági házakban, világszerte további 500 000 gyermeket és felnőttet segít programjaival.

További információk: www.sos-childrensvillages.org

A szervezet 1983-ban egyesületi formában jött létre Magyarországon, majd 2006-ban alakult át alapítvánnyá.

Milyen más szervezetekkel működik együtt az SOS Gyermekfalvak Magyarország?
Az SOS szakmailag együttműködik számos szervezettel, állami és civil szereplőkkel egyaránt. Olyan szolgáltatási hézagokat szeretnénk betölteni, amire szükség van országosan, illetve amivel kiegészítjük az állami feladatokat.

A gyermekvédelmi feladatok ellátása terén együttműködünk többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint azokkal a helyi szereplőkkel, önkormányzatokkal, szakszolgálatokkal, intézményekkel, akiknek a területén az SOS nevelőszülői feladatokat lát el. Alapító tagjai vagyunk a Gyermekjogi Civil Koalíciónak, valamint az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületé nek, amely a tagok etikus és átlátható működését szabályozza. Menekült programunkban együttműködünk a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülettel.

Kik és hányan dolgoznak az SOS Gyermekfalvaknál?
Az SOS Gyermekfalvak Magyarországnak 2017.01.01-én összesen 200 alkalmazottja volt. Közülük 73 nevelőszülő, míg 81 fő segítő szakember dolgozik közvetlenül a gyerekekkel, 46 munkatársunk pedig háttérfeladatokat (adománygyűjtés, pénzügyi és működtetési feladatok, HR, stb.) végez, illetve 3 fő foglalkozik a SOS Children’s Villages International regionális vagy globális témáival.
Szervezetünk munkáját emellett még több száz önkéntes segíti, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejüket áldozva segítenek.
Hogyan lehet csatlakozni önkéntesként munkánkhoz?
2016-ban közel 400 önkéntes segített nekünk több mint 26 ezer órányi önzetlen munkával. Nekik köszönhetően az SOS Gyermekfalvakban élő gyerekek számtalan minőségi programban vehettek részt, a szervezet működése fenntarthatóbbá vált, rengeteg terhet vettek le a gyermekekkel közvetlenül dolgozó munkatársak és az SOS nevelőszülők válláról.

Önkénteseink 40 különböző programba kapcsolódtak be 2016-ban, mint például a Gyereksziget , a Családi Sütiző , a Közös Lábos főzés , a nemzetközi önkéntes táborok, de rendszeresen segítették irodai munkánkat is.

ITT várjuk az önkéntesek jelentkezését.

Honnan származik az SOS Gyermekfalvak bevétele?
Az állami normatív támogatás mértéke a gyereklétszámmal és a nevelőszülői létszámmal arányos, 2016-ban 376 millió Ft volt, ami az összbevétel 21%-át képezi. Ezt az összeget egészíti ki a helyi adománygyűjtésből, hazai és nemzetközi pályázatokon elnyert támogatásokból, valamint a nemzetközi SOS szervezettől érkező támogatás. Az SOS Gyermekfalvak éves bevételének (1.811 millió Ft) 2016-ban 41 %-a a nemzetközi SOS szervezetektől származik, ami 751 millió Ft támogatást jelentett. Erre azért van szükség, mert a Magyarországról érkező bevételek még nem fedezik 100%-ig a költségeinket. Célunk, hogy anyagilag teljes mértékben önállóvá váljunk, ami már egy 2013-ban meghozott stratégiai döntés. Az adománygyűjtési bevételek az alapítvány összbevételének 27,6 %-át teszik ki, ez 2016-ban 499 millió forint volt. További részletek az éves jelentésünkben olvashatóak.
Hogyan gyűjt adományokat az SOS?

Magánszemélyek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, illetve hagyatéki felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2016-ban összesen 243 millió Ft adomány érkezett magánszemélyektől.

Céges támogatóink pénzadományokkal, nagyobb projektjeink számára nyújtott célzott adománnyal, természetbeni adománnyal és önkéntes munkával, programok szervezésével segítik az alapítványt. Vállalati partnereink összesen 153 millió Ft értékben támogattak minket 2016-ban.

A 2015 óta új egyéni adománygyűjtési módot, Face2Face (F2F) adománygyűjtést is folytatunk. Az F2F egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor megbízott adománygyűjtőink (a facerek) az utcán szólítják meg a járókelőket, bemutatják nekik röviden az SOS tevékenységét és felkérik őket támogatónak.

Potenciális támogatóinkat DM és EDM kampányokkal is megszólítjuk. Adományozóink így rendszeresen, átlátható módon értesülhetnek munkánkról, eredményeinkről. Kiemelkedő kampányidőszakaink az Anyák napja, az iskolakezdés és a karácsony. 2016-ban összesen 200 ezer DM levelet küldtünk ki egyéni adományozóinknak, valamint összesen 320 ezer példányszámban mellékeltünk csekkes szórólapot újságokba és magazinokba.

Hol érhetők el az SOS beszámolói?
Az éves jelentéseken túl honlapunkon, a Dokumentumok között megtalálhatók a közhasznúsági jelentéseink illetve az Alapítvány kuratóriumi üléseinek határozatai és további alapdokumentumok is.
Mi a biztosíték arra, hogy az adományok valóban jó helyre mennek?
Az SOS átlátható módon működő szervezet, minden egyes forint elköltése és forrása nyomon követhető honlapunkon. Egy szervezet hitelességét nemcsak szakmai teljesítménye támasztja alá, de az is, ha elszámoltatható módon kezeli az adományozók támogatását. Ezért több másik adománygyűjtő civil szervezettel együttműködve indítottuk el évekkel ezelőtt Átláthatósági Programunkat. Ennek keretében alapító tagjai vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, amely a tagok etikus működését évenként felülvizsgálja. Etikus adománygyűjtésünk alapját a közösen megalkotott Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe képezi.
Hogyan lehet támogatni az SOS munkáját?
Honlapunkon keresztül támogathatja munkánkat pénzbeli adománnyal, 1% felajánlásával, önkéntes munkával vagy vállalati felajánlásokkal egyaránt. Minderről az Így segíthetsz menüpontban tájékozódhat.