Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelés

Az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa lehetőséget teremt a munkahelyi és beszállítói visszaélések, szabálytalanságok, jogsérelmek jelzésére. A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentése céljából visszaélés-bejelentési rendszert működtetünk. Ennek leírása megtalálható a lenti menüpontokban.

Bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, gyanú, így például diszkrimináció, erőfölénnyel visszaélés, vesztegetési kísérlet, rasszizmus, szexizmus, személyiségi jogsértések, szerződésszegések stb. tekintetében bejelentés tehető.

Kik tehetnek bejelentést?

  • jelenlegi, egykori és leendő (pl. jelentkezők) munkavállalók
  • egykori-, jelenlegi- és jövőbeli alvállalkozó, beszállító, megbízott partner
  • alapító képviselője
  • a Kuratórium és a Felügyelőbizottság jelenlegi és egykori tagja
Panasztevő jogai

A panasztevőnek joga van benyújtani panaszát a meghatározott csatornákon (írásban a meghatározott email és levelezési címen, illetve telefonon), illetve meghatározott időn belül, a kivizsgálást követően arra választ kapni.

A panasztevőnek joga van ahhoz, hogy személyes adatai ne kerüljenek nyilvánosságra. A Bejelentő adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy névtelen bejelentés ugyan tehető, azonban azt az Alapítvány a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény értelmében nem köteles kivizsgálni.

Bejelentés megtételének módja

A Bejelentés szóban, vagy írásban tehető meg az alábbiak szerint:

  1. panasz.bejelento@sos.hu címre elküldött e-mailben.
  2. írásban az Alapítvány székhelyére megküldött levélben: SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, 1463 Budapest, Postafiók 838.,
  3. telefonon a +36 1 301 3160 telefonszámon,munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között,
  4. személyesen az Alapítvány székhelyén munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban: 1095 Budapest, Boráros tér 4. lph. 4. em. 1/7 (Dunaház Üzletközpont épülete, bejárat a Soroksári út felől, 6. lépcsőház), 

Az ügyintézés nyelve: magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a Bejelentő által beszélt és értett nyelven történő ügyintézést.

A panaszkezelés menete

A postai úton érkezett panaszokat beérkezésükkor iktatjuk, az e-mailek beérkezési dátuma az e-mail fejlécében kerül rögzítésre. A bejelentések kezelése a Visszaélés-Bejelentési Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) feladata. Az Alapítvány szavatolja a Bizottság tagjainak – a Bejelentések tekintetében fennálló – pártatlanságát és elfogulatlanságát.

A Bizottság a Bejelentési rendszerben tett írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára. 

A Bizottság a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A Bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

Az információnyújtás rendje, módozatai

Hivatalos iratainkba való betekintés lehetősége mindenki számára adott. Iratainkba való betekintésre budapesti irodánkban, munkaidőben, előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség.

Kapcsolatfelvétel postai úton:

1463 Budapest, Postafiók 838.

Kapcsolatfelvétel telefonon:

+36 1 301 3160

Kapcsolatfelvétel e-mail-ben:

adomanyinfo@sos.hu | támogatásokkal kapcsolatban

panasz.bejelento@sos.hu | esetleges visszaélésekkel, panaszokkal kapcsolatban

adatvedelem@sos.hu | adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban

Az iroda nyitvatartási rendje:

H-P: 10:00 – 16:00