ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban a  www.sos.hu működését bemutató tájékoztatót olvashatod.   

Köszönjük, hogy meglátogatod a honlapunkat! Nagyon sokat jelent számunkra, hogy hiszel munkánk fontosságában!

A tájékoztató célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bemutassuk neked, hogy mi történik személyes adataiddal, amikor megtekinted, igénybe veszed a honlap szolgáltatásait, vagy éppen a honlapon keresztül az adományoddal támogatod munkánkat. 

Néhány fontosabb értelmező kifejezés, amely segíti az adatvédelmi tájékoztató megértését:

A személyes adatok olyan információk, amely alapján közvetlenül, vagy közvetve beazonosíthatóvá válsz (pl. név, lakcím, születési évszám, GPS adat stb.), de ilyen adat lehet a rád jellemző, veled összekapcsolt, vagy összekapcsolható testi, szellemi, vagy kulturális azonosságodra vonatkozó adat (pl. étkezési szokások).

Az adatkezelő a jelen esetben az Alapítványunk, de lehet bárki, akár egy természetes személy is.  Az adatvédelmi szabályok és tájékoztatók a te információs önrendelkezési jogaidat védik a cégekkel, szervezetekkel és az állammal szemben.

Az adatfeldolgozó az, akit szerződés keretében megbízunk, hogy adatkezelési tevékenységünkben a segítségünkre legyen. Másképpen fogalmazva az, aki az adatkezelő megbízásából, részére és nevében személyes adataidat kezeli.

A személyes adataidon végzett automatizált vagy nem automatizált műveleteket (pl. adatgyűjtés, -rögzítés, betekintés, továbbítás, terjesztés, stb.) nevezzük  adatkezelésnek. 

A profilalkotás  a személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely személyes jellemzők értékelésére pl. a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez(hitelképességhez), egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

www.sos.hu honlapon zajló adatkezelési tevékenységekért a SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa adatkezelőként felel. 

Székhelyünk az 1095 Budapest Boráros tér, 4. lépcsőház, 4. emelet I/7. alatt található. A Fővárosi Törvényszéken vezetett  nyilvántartási számunk: 9984, az adószámunk: 18258772-2-43.  Szervezetünk adatvédelmi felelősével az adatvedelem@sos.hu e-mail címen keresztül levelezhetsz! 

Minden visszajelzés fontos számunkra, hiszen ez segít nekünk abban, hogy adatkezelési és adatbiztonsági protokolljaink megvédjenek téged és bennünket a visszaélésektől.

Munkánk során természetesen igénybe veszünk adatfeldolgozókat is, melyek nevét és elérhetőségét a tájékoztató logikáját követve a vonatkozó adatkezeléseknél jelöltük meg.

Milyen célból kezeljük adataidat?

Amikor felhasználóként meglátogatod honlapukat, kapcsolatot létesítünk veled az alábbi célokból:

 • ingyenesen rendelkezésedre bocsátjuk tartalmainkat, hogy tájékozódhass munkánkról, elveinkről, sikereinkről;
 • jelentkezhetsz nevelőszülőnek: https://www.sos.hu/neveloszulo;
 • jelentkezhetsz önkéntesnek: 
  https://www.sos.hu/igy-segithetsz/onkentesseg/ ;
 • lehetőséget kínálunk arra is, hogy adományoddal támogasd céljaink megvalósulását, és egyben tájékozódhatsz a tevékenységünkről, és adományod felhasználásáról;
 • Mindezeken kívül a honlap által kínált felhasználóbarát szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztjük, hogy élmény legyen számodra honlapunkat igénybe venni! Mindezen célok megvalósulását anonim adatgyűjtéssel támogatjuk.  Ez azt jelenti, hogy WordPress  programnyelven írt honlapunk saját websütiket (másnéven: cookie-kat) helyez el az általad használt böngészőprogramban (pl. Microsoft Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome, stb.) Minderről részletesen olvashatsz lentebb a „websütis” bekezdésben! 

A honlap felhasználóit érintő adatkezelésről és annak időtartamáról

Alapítványunk az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. Ha például úgy döntesz, hogy meglátogatod honlapunkat, ezzel elfogadod a honlap felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmát.

Amennyiben önkéntesnek, adományozónak vagy nevelőszülőnek jelentkezel, honlapunkon személyes adataid megadásával, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a vonatkozó elbírálás, kiválasztás idejéig kezeljük személyes adatait.

Amennyiben, közérdekű önkéntesi, nevelőszülői vagy együttműködési megállapodást, támogatói szerződést kötünk veled, vagy cégeddel, a szerződés(ek) teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek megfelelően rögzítjük. Ha önkéntesként, nevelőszülőként nem kerülsz kiválasztásra, amennyiben másképpen nem rendelkezel, az adataidat elbírást követő 6 hónapon belül töröljük rendszerünkből.

Az adományoddal kapcsolatos könyvviteli és számviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a számviteli törvény (2000. évi C. tv. 169. § (1-6.)) alapján legalább a tárgyévet követő 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon kell megőriznünk!

Amennyiben tájékozódnál a tevékenységünkről, vagy arról, hogy adományod milyen hatással bír a mindennapi munkánk szempontjából, adataid megadásával, illetve jelen adatvédelmi tájékoztató kifejezett elfogadásával hozzájárulsz az adatkezeléshez. Erről a hozzájárulásról külön előzetes értesítés nélkül a hírlevélben megadott feltételekkel bármikor leiratkozhatsz.

Pontosan milyen adataidat kezeljük és milyen jogalapon?

A honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer a látogatásod során számos adatot rögzít.  A honlap megnyitásakor a látogatás dátuma és időpontja, a számítógéped IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe kerül rögzítésre. Ezeket az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az ilyen módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatok – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze, és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A Honlap html kódja az Adatkezelő ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, mely adatkezelésről az internetszolgáltatójánál tudsz tájékozódni. A honlap felkeresése a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeken alapul, mivel a jelzett adatok kezelése a honlap működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történik.

nevelőszülői jelentkezésedkor megadod nevedet, e-mail címedet, telefonszámodat, születési évszámodat, általad nevelt gyermekek számát és családi állapotodat, bejelentett lakcímedet valamint egy rövid bemutatkozó levelet is kérünk tőled. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján, melyet bármikor visszavonhatsz! 

Ha önkéntesnek jelentkezel, megadod nevedet, telefonszámodat és e-mail címedet, idegennyelvi ismereteidet és további, nem kötelezően kitöltendő kérdéseken keresztül munkatársunk megismerheti, hogy miért szeretnél önkéntes lenni, milyen munkát vállalnál szívesen, hol dolgozol és milyen speciális szakértelemmel rendelkezel. Végezetül feltöltheted önéletrajzodat és motivációs leveledet. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján, melyet bármikor visszavonhatsz!

Ha adományozol, ezt neved és e-mail címed kötelező megadásával teheted meg, illetve opcionálisan nemed, születésnapod, postai címed és telefonszámod is megadhatod a kapcsolatfelvétel érdekében. Az űrlapon bekért adatokon túl, amennyiben a rendszeres adományozás mellett döntöttél, tárolásra kerül a fizetésre használt bankkártyád utolsó négy számjegye, és annak lejárati dátuma is. Fontos! Az általános üzleti gyakorlat alapján, mivel rendszeres adományozónk vagy, ezért a kártyád lejárati dátumát megelőző 1 hónapon belül értesítünk arról, hogy rendszeres adományozói státuszod fenntartása érdekében az új kártyaszámoddal újra kell regisztrálnod adományodat a weboldalunkon. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján, melyet bármikor visszavonhatsz!

Összegezve így használjuk az online adományozáskor beküldött adatokat: 

 

Adat

Hogyan kapjuk meg?

Eltároljuk/ Felhasználjuk

Mire használjuk fel?

Kártya lejárat dátum (hónap/év)

Rendszeres támogatás esetén a kártya regisztrációval láthatóvá válik (eseti adománynál nem látható)

igen

Pártfogóinkat megkeressük a kártya lejárata esetén, hogy a rendszeres adományozás folytatódjon

Kártya utolsó 4 számjegye 

nem

Nem használjuk fel.

Név

Adományozó adja meg az adatlapon.

igen

Adományozói adatlap létrehozása, adományok beazonosítása érdekében.

Adomány összege

igen

Adományok könyvelése, elemzése céljából tartjuk nyilván.

Nem

igen – ha kitöltésre kerül

Anonim nem szerinti statisztikák készítése adományozók elemzése céljából, ami kampány célcsoport pontosításával segíti az alapítvány munkáját!

Születési idő

igen – ha kitöltésre kerül

1) Anonim kor szerinti statisztikák készítése, adományozók elemzése céljából. 2) Születésnapi köszöntés

E-mail cím

igen

E-mail-ben történő tájékoztatás a tevékenységünkről, az adományok pénzügyi felhasználásáról.

Postai cím

igen – ha kitöltésre kerül

Postai úton történő tájékoztatás a tevékenységünkről, az adományok pénzügyi felhasználásáról.

Telefonszám

igen – ha kitöltésre kerül

Telefonon történő tájékoztatás a tevékenységünkről, az adományok pénzügyi felhasználásáról.

 

Az adataidhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akik az adott adatkezelések felelősei. 

Továbbítjuk-e adataidat külföldre?

Amikor kitöltöd az adományozási űrlapunkat, akkor az az SOS-Kinderdorf által kifejlesztett nemzetközi rendszerben kerül tárolásra Svájcban, egy ún. Secure FTP szerveren. Az adomány befizetése a Simple Pay kártyás fizetési szolgáltató felületén történik.

Az általunk igénybe vett külső szolgáltatók/adatfeldolgozók elérhetőségei:

Simple Pay

OTP Mobil Szolgáltató Kft

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Tel: +36 1 776-6901

SOS-Kinderdorf
Brigittenauer Lände 50, 1200 Wien AUSTRIA, 

Tel: +43/1/368 2457-0

Joint Systems Fundraising- & IT-Services GmbH
Andreas-Hofer-Straße 44, 6020 Innsbruck, Ausztria
Tel: +43 512 565657

Onlinemarketing.hu Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 35., képviseli: Berényi Károly, adószám: 12906824-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-293505)

Németh Orsolya egyéni vállalkozó (székhely: 1135 Budapest, Béke u. 102.  4/4; nyilvántartási szám: 53118929; adószám: 69394016-1-41) 

Zsigray István Józsefné egyéni vállalkozó (székhely: 1157 Budapest, Kőrakás park 46; 2/6. nyilvántartási szám: 53765600; adószám: 69843297-1-41

Az adattovábbítás jogszerűségének belső, illetve hatósági ellenőrzésére, ellenőrizhetősége érdekében a külföldi adattovábbításával kapcsolatos információkat a szervezet adatkezelési nyilvántartása tartalmazza.

Használunk-e online marketing eszközöket?

Alapítványunk többféle alkalmazást használ annak érdekében, hogy anonim módon megismerjük azt, hogy  a honlap látogatói milyen tartalmakat tartanak érdekesnek, illetve hogy statisztikai elemzések készüljenek a látogatóink számáról és érdeklődéséről. Ezen kívül szeretnénk hozzájárulni a felhasználói élmény fokozásához. Az alábbiakban bemutatjuk az általunk használt alkalmazásokat.

A Google Tag Manager (GTM) segítségével többféle, a honlap használatával kapcsolatos anonim mérést végzésére alkalmas, például görgetések és kattintások nyomon követése, tartalmak másolása, videók megtekintése, stb.

A Google Analytics (GA) a GTM-nél felsorolt információkat tárolja, és ebben a rendszerben készülnek az elemzések is. A GA anonim módon a látogatók korosztályáról, neméről, illetve érdeklődési kategóriáiról is kezel adatokat, ezek szintén felhasználhatók a internetes újraértékesítési kampányok során. A GA segítségével követhető a látogatók viselkedése a honlap bejárása során, anonim módon visszakövethető, hogy milyen reklámkampányokból, keresőoldalakról, más honlapokról érkezett a felhasználó.

A Google AdWords (GAW) egy hirdetési rendszer, amely összeköttetésben áll a GA-val. A GAW keresőoldalakon, okostelefonos applikációkban és egyéb honlapokon online reklámozásra használható alkalmazás   A GA-nál említett újraértékesítési kampányok ezzel valósítók meg.

A Facebook like gombok és facebook pixelek: a közösségi média jelenlét erősítésére, közösségi médiában való reklámozásra használható felületek.

Az Emarsys egy elektronikus direkt marketing levelek küldésére használt alkalmazás.

A HotJar: webergonómiai fejlesztésre használt alkalmazás.

Az FRnow pedig a támogatói adatbázis kezelésére használt saját alkalmazás.

A Google Analytics és a Facebook segítségével ún. újraértékesítési kampányok is futtathatók a Google AdWords és a Facebook hirdetési rendszereiben. Ezen kampányok során honlapunk korábbi látogatóinak jelentethetünk meg hirdetéseket; ezek során felhasználhatjuk a korábbi látogatásokról felvett Google Analytics és a Facebook adatokat, anonim módon.

Azon adományozóink, akik hozzájárultak ahhoz, hogy elektronikus levelet küldjünk nekik, az Emarsys rendszeréből kaphatnak e-maileket. Ezek lehetnek egyszeri hírlevelek, adománykérő üzenetek vagy automatizált e-mailek is. 

Adatfeldolgozók:

Google LLC., Gordon House Barrow St Dublin 4 Ireland

További információ: itt!

Facebook (Meta) Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland – 

További információ itt!

Emarsys-Technologies Kft, Kossuth Lajos utca 7-9 First Site Hotel & Business Complex Floor 2, 1053 Budapest

További információ: itt!

Hotjar LimitedLevel 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

További információ: itt! 

Amennyiben nem szeretnéd (opt-out), hogy keresőprogramod (pl. Microsoft Explorer, Firefox, Opera, Chrome, stb.)  hozzákapcsolódjon a Google Analytics rendszeréhez, ezt az alábbi linken keresztül teheted meg.

Adatbiztonsági intézkedéseinkről

A honlapon megadott személyes adataidhoz szervezetünk belső adatvédelmi szabályzatában meghatározott hozzáférési protokollok alapján férhetnek hozzá a felelős munkavállalóink. Az adatkezelés során őket titoktartási kötelezettség terheli, illetve munkaköri leírásukban szerepel, hogy milyen feladatokat láthatnak el az adatkezelés során. Adataidat harmadik félnek sem ők, sem szervezetünk nem adja ki. A honlaphoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységünket tűzfal védi. 

Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban?

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és többek között arra is, hogy megtudd: mi az adatkezelés célja, milyen személyes adataidat kezeljük, mennyi ideig, kikkel közöljük azokat, stb. (ún. hozzáférési jog). Jogosult vagy arra is, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, figyelembe véve az adatkezelés célját, illetve jogosult vagy arra is, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését (ún. helyesbítéshez való jog).

Jogosult vagy arra is, hogy kérésedre személyes adataidat indokolatlan késedelem nélkül töröljük (törlési jog), ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. azokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. ha az adatkezelésre vonatkozóan visszavonod a hozzájárulásodat, vagy a különleges személyes adataid kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek már nincs jogalapja (pl. törvényi kötelezettség);
 3. Akkor is töröljük, ha tiltakozol (tiltakozáshoz való jog) az adatkezelés ellen, és nincs valamilyen elsőbbséget élvező jogalapja az adatkezelésnek, mint például

– az adatkezelés közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához kell;
– az alapítványunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezelnünk kell (még) adataidat, kivéve persze, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a te alapvető jogaid, amelyek védelme teszik szükségessé a törlést (pl. kiskorú vagy);
– akkor is töröljük adataidat, ha azért tiltakozol, mert hozzájárulásod nélkül profilalkotást (ld. a tájékoztató elején a profilalkotás fogalmát) végeztünk, vagy megtudod, hogy közvetlen üzletszerzésre használtuk személyes adataidat;
– tiltakozásod nyomán akkor is törölnünk kell adataidat, ha azokat jogellenesen kezeltük, vagy uniós vagy tagállami jog előírásai miatt kell törölni azokat.
– Akkor is töröljük, ha a honlapunk szolgáltatásaink igénybevétele során 16. életévedet nem töltötted be, vagy a blogon keresztül megvalósuló adatkezeléshez a szülői felügyeletedet gyakorló személy nem járult hozzá.

Jogosult vagy arra is, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést az alábbi feltétele valamelyikének teljesülés esetén (korlátozáshoz való jog):

– például vitatod az adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, te ellenzed is az adatok törlését, de valamilyen okból kéred azok felhasználásának korlátozását;
– az alapítványunknak már nincs szüksége a személyes adataid kezelésére, de mégis szeretnéd azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez felhasználni;
– tiltakozol pl. a profilalkotással szemben: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a profilalkotás kapcsán alapítványunk adatkezelést alátámasztó indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogaiddal szemben.

Ha az adatkezelés az előbb említett okok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mások jogainak védelme érdekében, vagy valamilyen közérdekéből lehet kezelni. Ha kérésedre korlátoztuk az adatkezelést, ennek a korlátozásnak feloldásáról is előzetesen fogunk tájékoztatni. Alapítványunk minden címzettet tájékoztat adataid helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés korlátozásról kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Kérésedre tájékoztatunk a címzettek köréről is!

Az adathordozhatósághoz való jogod alapján a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat számítógéppel olvasható formátumban kikérheted! Jogod van ahhoz is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az adatkezelés hozzájáruláson, kifejezett hozzájáruláson és szerződésen alapul, vagy az adatkezelés automatizált módon történt. E jogod gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogod érvényesítését. Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az alapítványunkra ruházott közhatalmi jogosítvány végrehajtásához szükséges. 

Hogyan nyújthatsz be panaszt, ha nem értesz egyet adatkezelési gyakorlatunkkal?

Panaszoddal először fordulj hozzánk bizalommal. Szervezetünk adatvédelmi felelőse:

Köles Edit 
adatvedelem@sos.hu
edit.koles@sos.hu
+36 1 301 3160

1095 Budapest Boráros tér, 4. lépcsőház, 4. emelet I/7
1463 Budapest, Postafiók 838.

Ha esetleg nem találnád kielégítőnek válaszunkat, vagy rögtön a hatósághoz szeretnél fordulni, ezt megteheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Telefon:  +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: https://naih.hu 

Ha jogértést tapasztalsz, bírósághoz is fordulhatsz. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Köszönjük, hogy elolvastad tájékoztatónkat! A fenti összefoglalót az alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelvek és szabályok alapján fogalmaztuk meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
  kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

Legutolsó frissítés: 2023.12.01.

Korábbi verzió: 2021.04.20.-2023.11.31