Gyakran

Ismételt

Kérdések

Mivel foglalkozik az SOS Gyermekfalvak Magyarországon?

Az SOS Gyermekfalvak politikától és vallástól független, nonprofit, közhasznú alapítvány, 1983 óta működik Magyarországon, az első gyermekfalu Battonyán jött létre, Jelenleg Orosházán, Kecskeméten és Kőszegen, illetve a települések 60 kilométeres körzetében tartunk fenn nevelőszülői hálózatot , Ifjúsági Házakat Szegeden, Kecskeméten, Helvécián és Szombathelyen, illetve önálló lakásokat Szegeden, Kecskeméten és Szombathelyen.

Elsődleges feladatunk, hogy szerető, biztonságos családot nyújtsunk azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen okból nem élhetnek a vér szerinti szüleikkel. Az SOS-ben a gyerekek nevelőszülői családokban nőhetnek fel. Arra törekszünk, hogy a  testvéreket ne szakítsuk el egymástól, hiszen sokszor ez az egyetlen fennmaradó családi kapcsolatuk.

Milyen programokat működtet az SOS a nevelőszülői ellátáson kívül?

Az SOS nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre is. Családmegerősítő programot folytatunk Kecskeméten, hogy különböző szakmai és pszichés támogatással segítsük a nehéz helyzetben lévő családokat túllépni a krízishelyzeten, megakadályozzuk a gyerekek kiemelését.

Naponta 7 fiatal kerül ki a gyermekvédelmi gondoskodásból és kezdi meg önálló életét. Az SOS Leaving Care – Útravaló projektje keretében őket segíti az önálló életkezdésben. Az Európai Bizottság finanszírozásával, 6 ország együttműködésében megvalósuló program célja a gyermekvédelmi szakemberek képzése, hogy megfelelő szemlélettel és tudással támogassák a gyerekek önállósodását, illetve különböző szakértő mentorok – munkaügyi tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, pszichológus stb.- közreműködésével támogató közösség kiépítése a kikerülő fiatalok köré. A szakemberek képzésében maguk a gyermekvédelemben élő fiatalok is részt vesznek, hogy megosszák tapasztalataikat és javaslataikat.

Mit tett Magyarországért az SOS Gyermekfalvak?

Az SOS 37 éve segíti a magyar államot a gyermekvédelembe került gyerekek ellátásában. Eddig kb. 1000 gyereket neveltünk, egy gyermek átlagosan 5 évet tölt nálunk.

Az SOS különlegessége a nagy intézményekkel és lakásotthonokkal szemben, hogy a családokban a testvéreket nem választjuk szét, egy otthonban nevelkedhetnek, így is erősítjük a családi kötelék jelentőségét. Egyedülálló gyermekvédelmi jelzőrendszert alakítottunk ki a gyermekek érdekeinek, jogainak védelmére, hogy a lehető leghamarabb felismerjük és kezeljük a bántalmazást. Trauma tudatos nevelés tréningünk és gyermekjogi képzéseinken az elmúlt években mind a szakma képviselői, mind a szülők rész vehettek. Az SOS által 2018-ig működtetett Menekült program részeként először kerülhetett nevelőszülőhöz Magyarországon menekült hátterű kiskorú.

Hány embert érünk el programjainkkal?
Ennyi embert ért el az SOS világszerte 2016-banAfrikaAmerikaÁzsia
és Óceánia
EurópaÖsszesenEbből
Magyarországon:
SOS Gyermekfalvak alapellátás
SOS-ben élő gyerekek és fiatalok száma24 13813 30135 46711 57984 485354
SOS családok száma1 8021 3092 2158626 18875
Családmegerősítő program
A családmegerősítő programokban résztvevő gyerekek és fiatalok száma153 843103 04189 023146 774492 681170
Családmegerősítő programban résztvevő családok száma39 48324 14121 6635 32390 61168
Menekült program
Kríziskezelésben résztvevők száma264 99828 96112 42211 475317 8562500
Kríziskezeléssel töltött napok száma26 8900381 11771 752479 759250

Forrás: SOS Children’s Villages Annual Report 2016

Milyen szervezet az SOS Gyermekfalvak?

Az SOS Gyermekfalvak több évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi szervezet. Az SOS Gyermekfalvak mozgalmat Hermann Gmeiner indította útjára Ausztriából 1949-ben. A világháború után árván maradt gyerekeknek létrehozott ausztriai imsti SOS gyermekfalu volt az első, ahol nevelőszülői családokban gondoskodtak a gyerekekről. A gyermekfalu magánemberek adományaiból épült fel.
Az SOS jelenleg öt kontinensen 136 országban van jelen, több mint 84 000 gyermeket nevel nevelőszülőknél és ifjúsági házakban, világszerte további 500 000 gyermeket és felnőttet segít programjaival.

További információk: www.sos-childrensvillages.org

A szervezet 1983-ban egyesületi formában jött létre Magyarországon, majd 2006-ban alakult át alapítvánnyá.

Milyen más szervezetekkel működik együtt az SOS Gyermekfalvak Magyarország?

Az SOS szakmailag együttműködik számos szervezettel, állami és civil szereplőkkel egyaránt. Olyan szolgáltatási hézagokat szeretnénk betölteni, amire szükség van országosan, illetve amivel kiegészítjük az állami feladatokat.

A gyermekvédelmi feladatok ellátása terén együttműködünk többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint azokkal a helyi szereplőkkel, önkormányzatokkal, szakszolgálatokkal, intézményekkel, akiknek a területén az SOS nevelőszülői feladatokat lát el. Alapító tagjai vagyunk a Gyermekjogi Civil Koalíciónak, valamint az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, amely a tagok etikus és átlátható működését szabályozza. Menekült programunkban együttműködtünk a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülettel.

Kik és hányan dolgoznak az SOS Gyermekfalvaknál?

Az SOS Gyermekfalvak Magyarországnak 2020.najuárjában összesen 182 alkalmazottja volt. Közülük 82 nevelőszülő, míg 63 fő segítő szakember dolgozik közvetlenül a gyerekekkel, 32 munkatársunk pedig háttérfeladatokat (adománygyűjtés, pénzügyi és működtetési feladatok, HR, stb.) végez.
Szervezetünk munkáját emellett önkéntesek is segítik.

Hogyan lehet csatlakozni önkéntesként munkánkhoz?

Rengeteg önkéntes segít nekünk a mindennapokban, amiért nem lehetünk elég hálásak.Irodai munkák, rendezvényeken való gyerekfoglalkozások, fényképezés és számtalan egyéb lehetőség adódik az alapítvány munkáját támogatni kívánó magánszemélyek számára. Az önkéntesek önzetlen munkájának köszönhetően az SOS Gyermekfalvakban élő gyerekek számtalan minőségi programban vehetnek részt, és rengeteg terhet vesznek le a gyermekekkel közvetlenül dolgozó munkatársak és az SOS nevelőszülők válláról.

ITT várjuk az önkéntesek jelentkezését.

Honnan származik az SOS Gyermekfalvak bevétele?

Az SOS-nek jelenleg évente 1,5 milliárdos a költségvetése, ennyibe kerül 400 gyerek nevelése és az ő megfelelő gondozásukhoz szükséges szakmai háttér biztosítása. Ennek kevesebb, mint egyharmadát kapja az SOS az államtól normatívaként, mivel állami feladatot vállal át, egyharmadát a nemzetközi SOS szervezettől, a többit magán- és vállalati adományozóktól. Az SOS Gyermekfalvak Magyarországnak 2020 év végére önfinanszírozóvá kell válnia. A nemzetközi SOS olyan országok támogatására csoportosítja át a forrásokat, amelyek nálunk lényegesen rosszabb gazdasági-társadalmi, egészségügyi helyzetben vannak. Magyarországon hozzájuk viszonyítva kedvezőbbek a körülmények, így nagyobb a lehetőség az adománygyűjtésre. További részletek az éves jelentésünkben olvashatóak.

Hogyan gyűjt adományokat az SOS?
Magánszemélyek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, illetve hagyatéki felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2019-ben összesen 333,5 millió Ft adomány érkezett magánszemélyektől.

Céges támogatóink pénzadományokkal, nagyobb projektjeink számára nyújtott célzott adománnyal, természetbeni adománnyal és önkéntes munkával, programok szervezésével segítik az alapítványt. Vállalati partnereink összesen 165,9 millió Ft értékben támogattak minket 2019-ben.

A 2015 óta új egyéni adománygyűjtési módot, Face2Face (F2F) adománygyűjtést is folytatunk. Az F2F egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor megbízott adománygyűjtőink (a facerek) az utcán szólítják meg a járókelőket, bemutatják nekik röviden az SOS tevékenységét és felkérik őket támogatónak.

2019 óta már kriptovalutával is lehet támogatni az alapítványt. A kriptopénzek, mint alternatív fizetőeszközök most hódítanak teret maguknak a világban, és nagy lehetőséget jelentenek egy civil szervezet számára. A kriptovaluták nagy előnye, hogy átváltása díjmentesen zajlik, így a támogatók adományainak teljes összege hiánytalanul jut el a civil szervezethez. A kriptovalutákkal az adakozóink számára az is lehetségessé válik, hogy teljesen anonim módon adakozzanak. Illetve az is fontos előny, hogy ezáltal megtakaríthatunk olyan szolgáltatásokat is, mint a levelek, telefonhívások vagy a hírlevelek, és mindezeket a gyerekekre fordíthatjuk.

Potenciális támogatóinkat DM és EDM kampányokkal is megszólítjuk. Adományozóink így rendszeresen, átlátható módon értesülhetnek munkánkról, eredményeinkről. Kiemelkedő kampányidőszakaink az Anyák napja, az iskolakezdés és a karácsony. 2018-ban közel 250 ezer DM levelet küldtünk egyéni adományozóinknak. 400 ezer példányban mellékeltünk csekkes szórólapot újságokba és magazinokba, hogy ily módon minél szélesebb körben mutassuk be az SOS munkáját. Ennek eredményeként több mint 2500 olvasó találta fontosnak a tevékenységünket, és adományával támogatott minket.

Hol érhetők el az SOS beszámolói?
Az éves jelentéseken túl honlapunkon, a Dokumentumok között megtalálhatók a közhasznúsági jelentéseink illetve az Alapítvány kuratóriumi üléseinek határozatai és további alapdokumentumok is.
Mi a biztosíték arra, hogy az adományok valóban jó helyre mennek?
Az SOS átlátható módon működő szervezet, minden egyes forint elköltése és forrása nyomon követhető honlapunkon. Egy szervezet hitelességét nemcsak szakmai teljesítménye támasztja alá, de az is, ha elszámoltatható módon kezeli az adományozók támogatását. Ezért több másik adománygyűjtő civil szervezettel együttműködve indítottuk el évekkel ezelőtt Átláthatósági Programunkat. Ennek keretében alapító tagjai vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, amely a tagok etikus működését évenként felülvizsgálja. Etikus adománygyűjtésünk alapját a közösen megalkotott Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe képezi.
Hogyan lehet támogatni az SOS munkáját?
Honlapunkon keresztül támogathatja munkánkat pénzbeli adománnyal, 1% felajánlásával, önkéntes munkával vagy vállalati felajánlásokkal egyaránt. Minderről az Így segíthetsz menüpontban tájékozódhat.