A végrendeletírás fontosabb fogalmai

Végrendeletírás során találkozhat olyan kifejezésekkel, amelyeket nem biztos, hogy hallott korábban. Itt olvasható a leggyakrabban használt fogalmak magyarázata.

Új végrendelet: Ha elkészül egy új végrendelet, az összes Ön által a múltban megírt végrendeletet visszavontnak kell tekinteni. Sőt, a legtöbb végrendelet azzal kezdi, hogy az Ön által írt dokumentum visszavonja a korábbi végrendeleteket.

Megírhatja az új végrendeletét közjegyzővel, vagy ilyen ügyekben jártassággal rendelkező ügyvéddel, akikről honlapunkon tájékozódhat. Mivel a végrendelet utólagos módosítása, kiegészítése félreérthető helyzeteket eredményezhet, ezért javasoljuk, hogy ha újabb végrendelkezést szeretne, mindent egy okiratban rendezzenek újra.

Örökség: Különböző fajtái lehetnek:

  • ingatlanörökség: ingatlanrész ajándékozása, amely az adósságok kifizetése és az összes többi ajándék után marad. Teljes ingatlanokat vagy tulajdonrészeket is elajándékozhat.
  • ingó örökség: fixösszegű pénzajándék. Ennek hátránya, hogy idővel az infláció csökkenteni fogja értékét.
  • speciális hagyaték: konkrétan megnevezett ajándéktárgy a végrendeletben. Ilyen lehet például egy ékszerdarab, bútor vagy festmény.

Öröklési illeték általános mértéke: Ezt az örökösnek kell megfizetnie az öröklés után. Általánosságban elmondható, hogy – ha az illetéktörvény másként nem rendelkezik – az egy-egy örökösnek juttatott örökség tiszta értéke után 18%. A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési illeték mértéke 9 %.

Törvényes öröklés: Arra az öröklésre utal, amikor az elhunyt nem készített végrendeletet, és másként sem rendelkezett, és a törvényes öröklési rend érvényesül.

Hagyatéki eljárás: Ha valaki végrendeletet készített, a hagyaték átadásával kapcsolatos eljárást az illetékes közjegyző folytatja le.

Hagyaték tiszta értéke: A vagyona maradéka azután, hogy az ún. hagyatéki terhek kielégítést nyertek.

Örökhagyó: Az a személy, aki végrendeletet készített.