Traumaérzékenység a gyermekvédelemben

A „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek” (Safe places, Thriving children) projektben az SOS Gyermekfalvak partnereivel együttműködésben gyermekvédelmi szakemberek számára képzést fejlesztett és biztosít.

A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek és fiatalok kiemelten veszélyeztetetettek a kedvezőtlen gyerekkori élmények szempontjából: Kutatási adatok azt mutatják, hogy a gyerekek 75%-át érte trauma a gondozásba vételüket megelőzően, és a családból való kiemelés, a környezet megváltozása is traumát jelent a legtöbb gyerek számára. 

Sajnos ennek ellenére a gyermekvédelemben dolgozók között nagy számban vannak olyanok, akik eszköztelenek, vagy nem kaptak megfelelő felkészítést, hogy a traumát átélt gyerekekhez és fiatalokhoz hogyan viszonyuljanak.

Ezeknek a gyerekeknek olyan szakemberekre van szükségük, akik képesek bizalmat és erős kapcsolatot építeni a traumát átélt gyerekekkel és rendelkeznek megfelelő készségekkel, tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy mentálisan támogatni tudják a gyerekeket abban, hogy amennyire lehet, felülkerekedjenek a traumatizáló élményeiken.

A megoldás

Célunk, hogy a gyermekvédelemben dolgozók számára eszközöket és tudást adjunk, melyek a trauma megértéséhez és ahhoz szükségesek, hogy a trauma által érintett gyerekek és fiatalok szükségleteire jól tudjanak válaszolni. Mindezt trauma tudatos gyakorlatok alkalmazásával tesszük.

A traumatudatos gondoskodás legfontosabb ismérvei a következők:

Tudatosság – Mindenki, aki családjából kiemelt gyereket gondoz, vagy vele foglalkozik, tudatában van azoknak a folyamatoknak, melyek a traumát átélt gyerekekben és fiatalokban zajlanak.

Strukturális változás – A szervezeti felépítés és a szakmai program figyelembe veszi és tükrözi azt, hogy a szervezet érti, felismeri és kezeli a gyerekeket, fiatalokat ért trauma hatásait.  

Biztonság –Mind a gyerekek, mind a velük foglalkozó felnőttek fizikai, pszichológiai és érzelmi biztonsága garantálva van. 

Megerősítés – A gondoskodás rendszere úgy van felépítve, hogy az segítse a gyereket visszaszerezni az önkontroll érzését és megerősíteni őt a trauma feldolgozásának folyamatában.

Célcsoport

A projekt fókuszában olyan szakemberek álltak, akik szülői felügyelet nélkül élő gyerekekkel és fiatalokkal dolgoznak Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországon és Szerbiában. Görögországban, Szerbiában és Belgiumban, a projektben részt vettek olyan szakemberek is, akik kíséret nélkül érkező bevándorló és menekült gyerekek gondozását látják el.

Célunk az is, hogy a gyermekvédelmi szakellátás minőségét szélesebb körben javítsuk. Ennek érdekében fontosnak tartottuk, hogy a projektbe különböző szektorokból vonjunk be szakembereket, hogy megosszuk velük a munkamódszereket, és kölcsönös megértést alakítsunk ki a különböző támogató szolgáltatások között.

A projekt fő eredményei és a továbbélése

  1. Egy ingyenes e-learning program szakemberek és érdeklődők számára, hogy felvértezze őket a kedvezőtlen gyerekkori élmények és azok gyermeki fejlődésre gyakorolt hatásainak a megértésére és felismerésére. Ide kattintva érthető el a magyar nyelvű e-learning tananyag. 
  2. Személyes képzések, a résztvevő országokban 400-500 gyermekvédelmi szakember felkészítése a traumatudatos megközelítés alkalmazására az alternatív gondoskodásban élő gyerekekkel és fiatalokkal folytatott munkájuk során. A soron következő képzésekről a kepzes@sos.hu e-mail címen lehet érdeklődni.
  3. Szervezetfejlesztési műhelyek, amik 18 kiválasztott programnál/szervezetnél indultak el, melyek megközelítőleg 1000 gyermeknek biztosítanak alternatív gondoskodást, annak érdekében, hogy fenntartható módon rendszerszintű változásokat hozzanak létre ezekben az intézményekben.
  4. Szakpolitikai ajánlások is készültek, hogy a közhivatalok döntéshozóinak elköteleződését elősegítsék, hogy a traumatudatos gondoskodás biztosítása országos szinten is megvalósuljon. Ezeknek a szakpolitikai ajánlásoknak a befogadásával a projekt összességében 40.000 alternatív gondoskodásban élő gyermek jólétére lehet pozitív hatással. Szakpolitikai ajánlásaink ide kattintva tekinthetők meg. 
  5. A traumatudatos képzéshez kapcsolódó, szakembereknek készített gyakorlati útmutató letölthető itt.
  6. Készült egy kiadvány is a kulturális sokszínűségről – leginkább arról, hogy mire kell figyelni, ha az ember más kultúrából érkező gyerekekkel foglalkozik. Az útmutató online verziója ide kattintva tekinthető meg és tölthető le. 
  7. A projekt lezárásaképpen elkészült két rövid, figyelemfelkeltő kisfilm is a témában a szélesebb nyilvánosság számára, ezeket ide és ide kattintva lehet megtekinteni.
  8. Ha Ön nem szakember, de érdeklődik a téma iránt, akkor Önnek a szülő tréningünket javasoljuk elvégezni, ide kattintva.

Adatvédelmi tájékoztató

 

Támogató

Ez a projekt az Európai Unió Rights, Equality and Citizenship (REC) Programja támogatásával valósul meg. Az oldal tartalmáért kizárólag az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezet tartozik felelősséggel. Az Európai Unió semmilyen itt megjelent információért nem felelős.

Projekt kapcsolat


Szilvási Léna
minőségirányítási igazgató,
SOS Gyermekfalvak
e-mail: lena.szilvasi@sos.hu


Ms. Florence Treyvaud-Nemtzov 
„Safe Places, Thriving Children” nemzetközi projektvezető
train4childrights@sos-kd.org


További információk angol nyelven