A „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek” (Safe places, Thriving children) projektben az SOS Gyermekfalvak partnereivel együttműködésben gyermekvédelmi szakemberek számára képzést fejleszt és biztosít; szakellátást nyújtó intézményeket támogat abban, hogy a trauma tudatosságot beépítsék a mindennapi működésükbe; és szakpolitikai ajánlásokat dolgoz ki, annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi rendszer hatékonyan támogassa a traumát átélt gyerekeket és fiatalokat.

A „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek / „Traumatudatos szemlélet beépítése a a gyermekvédelem mindennapi gyakorlatába” („Safe Places, Thriving Children – Embedding Trauma-Informed Practices into Alternative Care Settings”) projekt két éven keresztül valósul meg (2020-2022), az Európai Unió Rights, Equality and Citizenship (REC) Programja társfinanszírozásával. A projekt célja, hogy az alternatív gondoskodásban felnövő gyerekek és fiatalok számára megfelelő támogatást biztosítson fejlődésükhöz és képességeik kibontakozásához. 

A projektet az SOS Gyermekfalvak tagszervezetei együttműködésben valósítják meg Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországon és Szerbiában, a skót Strathclyde Egyetem Centre for Excellence for Children’s Care and Protection (CELCIS) szakértőinek közreműködésével.

A probléma

A gyermekvédelmi szakelllátásban élő gyerekek és fiatalok kiemelten veszélyeztetetettek a kedvezőtlen gyerekkori élmények szempontjából: Kutatási adatok azt mutatják, hogy a gyerekek 75%-át érte trauma a gondozásba vételüket megelőzően.

Sajnos ennek ellenére a gyermekvédelemben dolgozók között nagy számban vannak olyanok, akik eszköztelenek, vagy nem kaptak megfelelő felkészítést, hogy a traumát átélt gyerekekhez és fiatalokhoz hogyan viszonyuljanak. 

Ezeknek a gyerekeknek olyan szakemberekre van szükségük, akik képesek bizalmat és erős kapcsolatot építeni a traumát átélt gyerekekkel és rendelkeznek megfelelő készségekkel, tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy mentálisan támogatni tudják a gyerekeket abban, hogy felülkerekedjenek a traumatizáló élményeiken. 

A megoldás

Célunk, hogy a gyermekvédelemben dolgozók számára eszközöket és tudást adjunk, melyek a trauma megértéséhez és ahhoz szükségesek, hogy a trauma által érintett gyerekek és fiatalok szükségleteire jól tudjanak válaszolni. Mindezt trauma tudatos gyakorlatok alkalmazásával tesszük.

A trauma tudatos gondoskodás legfontosabb ismérvei a következők:

Tudatosság – Mindenki, aki családjából kiemelt gyereket gondoz, vagy vele foglalkozik  , tudatában van azoknak a folyamatoknak, melyek a traumát átélt gyerekekben és fiatalokban zajlanak.

Strukturális változás – A szervezeti felépítés a szakmai program figyelembe veszi és tükrözi azt, hogy a szervezet érti, felismeri és kezeli a gyerekeket, fiatalokat ért trauma hatásait.  

Biztonság –Mind a gyerekek, mind a velük foglalkozó felnőttek fizikai, pszichológiai és érzelmi  biztonsága garantálva van. 

Megerősítés –  A gondoskodás rendszere úgy van felépítve, hogy az segítse a gyereket visszaszerezni az önkontroll érzését és megerősíteni őt a trauma feldolgozásának folyamatában.

Célcsoport

A projekt olyan szakembereket céloz, akik szülői felügyelet nélkül élő gyerekekkel és fiatalokkal dolgoznak Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországon és Szerbiában. Görögországban, Szerbiában és Belgiumban, a projektben részt vesznek olyan szakemberek is, akik kíséret nélkül érkező bevándorló és menekült gyerekek gondozását látják el.

Célunk az is, hogy a gyermekvédelmi szakellátás minőségét szélesebb körben javítsuk. Ennek érdekében fontos, hogy a projektbe különböző szektorokból vonjunk be szakembereket, hogy megosszuk velük a munkamódszereket, és kölcsönös megértést alakítsunk ki a különböző támogató szolgáltatások között.

Fő tevékenységek

A projekt során az alábbiakat fogjuk fejleszteni és megvalósítani:

  1. Egy e-learning program, amely legalább 1000 szakembert fog elérni a szociális, oktatási, egészségügyi és igazságszolgáltatási, rendészeti szektorokból, hogy felvértezze őket a kedvezőtlen gyerekkori élmények és azok gyermeki fejlődésre gyakorolt hatásainak a megértésére és felismerésére.
  2. Személyes képzések, a résztvevő országokban 400-500 gyermekvédelmi szakember felkészítésére a trauma tudatos megközelítés alkalmazására az alternatív gondoskodásban élő gyerekekkel és fiatalokkal folytatott munkájuk során.
  3. Szervezetfejlesztési műhelyek, amik 18 kiválasztott programnál/szervezetnél zajlanak, melyek megközelítőleg 1000 gyermeknek biztosítanak alternatív gondoskodást, annak érdekében, hogy fenntartható módon rendszerszintű változásokat hozzanak létre ezekben az intézményekben.
  4. Szakpolitikai ajánlások készülnek, hogy a közhivatalok döntéshozóinak elköteleződését elősegítsék, hogy a trauma tudatos gondoskodás biztosítása országos szinten is megvalósuljon. Ezeknek a szakpolitikai ajánlásoknak a befogadásával a projekt összességében 40.000 alternatív gondoskodásban élő gyermek jólétére lehet pozitív hatással. 

Támogató

Ez a projekt az Európai Unió Rights, Equality and Citizenship (REC) Programja támogatásával valósul meg. Az oldal tartalmáért kizárólag az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezet tartozik felelősséggel. Az Európai Unió semmilyen itt megjelent információért nem felelős.

Projekt kapcsolat


Kelemen Alexandra
„Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek” projektasszisztens
e-mail: alexandra.kelemen@sos.hu


Ms. Florence Treyvaud-Nemtzov 
„Safe Places, Thriving Children” nemzetközi projektvezető
train4childrights@sos-kd.org

További információk