Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés) céljából az adatszolgáltatástól számított 5 évig kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa, amely változásokról természetesen tájékoztatást nyújt. Amennyiben Önnek, mint látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén és megválaszoljuk kérdését.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa elkötelezett a weboldalának látogatói és támogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa internetes felületén megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az online felülettel kapcsolatosan az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli:

Az adományozó
(i)         neve;
(ii)        e-mail címe;
(iii)        telefonszáma;
(iv)       számlázási címe;
(v)        hitelkártya információi;
(vi)       IP-címe, böngészőjének típusa,
(vii)       az Alapítvány honlapjának azon részei, amelyet az érintett megtekint, az azokon az oldalakon eltöltött idő, az érintett által a honlapokon keresett információ, a lapok megtekintésének időpontja és dátuma.

Az Alapítvány az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel:

(a)        termékek és szolgáltatások nyújtása;
(b)        számlázás;
(c)        beazonosítás és hitelesítés;
(d)        szolgáltatások minősítésének javítása;
(e)        kapcsolattartás;
(f)         direkt marketing célú megkeresés és kutatás.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az online felületén cookie-kat használ a felhasználói élmény növelése és az online szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. Az Alapítvány a Google , a Facebook és az Adobe rendszer cookie-jait használja, amelyek az online felület látogatói által megtekintett oldalakat, az ott eltöltött időt és a honlapon keresett információt rögzítik statisztikai elemzések készítése, célzott reklámok elhelyezése és a felhasználói élmény javítása céljából. A cookiek a böngésző bezárását követően legfeljebb 90 napig tartják nyilván a rögzített adatokat. Előfordulhat, hogy az adatokat a cookie szolgáltatók külföldi szervereken is. tárolják.

A szolgáltatók adatvédelmi és cookie kezelési tájékoztatóit ld. még a következő linkeken:


Felhívjuk az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa weboldalán található űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre szolgálnak.
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa weboldalán történő online adományozás során az adományozó által megadott adatokat céges adományozó esetén az adóigazolás kiállítása, illetve az adományozás tényének rögzítése céljából tárolja.

Biztosítjuk, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az Ön adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa rendszergazdája megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. / GP webpay / Erste Bank Hungary Zrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa felé nem továbbítja. 

Az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. / GP webpay / Erste Bank Hungary Zrt. rendszere az adatforgalmat minimum 128 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja, és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által a www.sos.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. / GP webpay / Erste Bank Hungary Zrt. mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
 
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. 

Az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozik együtt:

 • Nexon Kft. (1138 Budapest, Váci út 186.)
 • FCB Budapest Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 25.)
 • Photel Kommunikációs Zrt. (1094 Budapest, Berzenczey utca 9.)
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd. (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland)

 
Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)
 • GP webpay - GLOBAL PAYMENTS EUROPE S.R.O. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10.
 • Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához. 

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi elérhetőségeken. Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat. Továbbá, az esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához. 

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

adomanyinfo@sos.hu
+36 1 325 93 16

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 9984
Adószám: 18258772-1-43
NAIH szám: 70709/2013