Az „Együtt” projekt célja, hogy elősegítse, a kiszolgáltatott helyzetben és/vagy alternatív gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok részvételét a helyi, regionális és nemzeti szintű döntéshozatalban az őket érintő kérdésekben.  

Az „Együtt: Gyermekek részvételének erősítése a döntéshozatalban, különös tekintettel a válsághelyzetekre (ideértve a Covid-19-et)” elnevezésű kétéves projekt (2022-2024) társfinanszírozója az Európai Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja.
A projekt az SOS Gyermekfalvak bulgáriai, magyarországi, olaszországi és spanyolországi társszervezetével együttműködésben valósul meg.

Miért szükséges a gyermekek és fiatalok részvétele döntéshozatalban?

Az EU-ban élő gyermekek több mint fele érzi úgy, hogy a döntéshozók, mint például a helyi önkormányzat vagy hatóság, a nemzeti kormány vagy az EU soha nem konzultálnak vele.

Társfinanszírozó: az Európai Unió

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. A projektben megjelenő nézetek és vélemények azonban kizárólag az SOS Gyermekfalvak sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem vállal felelősséget.

 

Projektvezető:

Ms. Florence Treyvaud-Nemtzov
projektmenedzser
train4childrights@sos-kd.org
A gyermekek és fiatalok érdemi részvétele az állami döntéshozatalban elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, milyen szükségleteik vannak válság idején, és hogyan tudunk együtt dolgozni az inkluzív válaszok kialakítása érdekében.
Minden gyermekre és fiatalra igaz, azonban az alternatív gondoskodásban és bizonytalan helyzetben élő gyermekek és fiatalok vannak leginkább kitéve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának, továbbá gyakran szembesülnek a hátrányos helyzet más formáival is, amelyek a társadalomban való részvételüket akadályozzák.
Az olyan válsághelyzetek, mint például a Covid-19 világjárvány idején, a kormányok és a döntéshozók gyakran figyelmen kívül hagyják a gyermekek és fiatalok véleményét, ami olyan közpolitikákat eredményezhet, amelyek negatívan befolyásolják többek között az otthoni életüket, a számukra elérhető oktatási lehetőségeket és mentális egészségüket. Mivel további vészhelyzetek, például a megélhetési költségek drasztikus emelkedése, a háború, az éghajlat változása azzal fenyegetnek, hogy a gyermekek és fiatalok élete még inkább megváltozik, ezért biztosítanunk kell, hogy hallathassák a hangjukat, illetve, hogy a véleményüket figyelembe vegyék a közösségeiket érintő döntéshozatali folyamatokban.
Ha a gyermekek és fiatalok saját maguk járulnak hozzá a döntések meghozatalához, illetve hozhatnak döntéseket maguk is, ezzel befolyásolják a változásokat, és a döntésekből következő intézkedések valószínűleg elfogadhatóbbak lesznek számukra, ezáltal hatékonyabban betarthatók lesznek a korlátozások. A gyermekeket és fiatalokat, mint saját életük szakértőit támogatni kell abban, hogy érdemben részt vehessenek a vészhelyzetekre vonatkozó reagálási tervek kidolgozásában. Nemcsak alapvető joguk a részvétel, hanem tapasztalataik révén kulcsszerepet játszanak a megfelelő megoldások kidolgozásában.

Hogyan javíthatjuk a gyermekek és a fiatalok részvételét az állami döntéshozatalban? 

A gyermekjogon alapuló és részvételi megközelítések megvalósításához javítani kell a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó, illetve értük dolgozó szakemberek, valamint a hatóságok hozzáértését abban hogy mindennapi munkájuk, illetve a gyermekvédelmi politikákkal és jogszabályokkal kapcsolatos döntéshozatal során tiszteletben tartsák a gyermekek jogait.

Ennek eredményeképpen a gyermekek, a fiatalok, a velük és értük dolgozó szakemberek és a hatóságok bevonásával megvalósuló együttműködésen alapuló megközelítés az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan biztosítsuk a gyermekek és a fiatalok érdemi részvételét a válsághelyzetekre adott válaszlépésekben.

Erre válaszul a projekt célkitűzései a következőek:

  • A gyermekek, a fiatalok és az őket támogató szakemberek, valamint a politikai döntéshozók együttműködési képessége javuljon a közösségi állami döntéshozatali folyamatokban annak biztosítása érdekében, hogy a vészhelyzetekre adott válaszok során megfelelően figyelembe vegyék a hátrányos helyzetben lévő, illetve alternatív gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok szükségleteit és igényeit.
  • A hátrányos helyzetben lévő és alternatív gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok érdemben vegyenek részt a vészhelyzetekre adott, a gyermekjogokon alapuló és az inkluzív válaszok beágyazását célzó szakpolitikai ajánlások meghatározásában, kidolgozásában és támogatásában.

Célcsoport

A projekt az alternatív gondoskodásban élő és/vagy kiszolgáltatott helyzetű gyermekeket és fiatalokat, valamint a velük foglalkozó szakembereket (például tanárokat és szociális munkásokat) és a politikai döntéshozókat célozza meg.

A projekt fő tevékenységei

A projekt során az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

  • Kortársak által tartott képzési programot alakítunk ki gyermekek és fiatalok számára, amelynek célja, hogy növelje az állami döntéshozatalban való érdemi részvételre való képességüket.
  • E-learning programot hozunk létre, amelynek célja, hogy a döntéshozók, valamint a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét felhívják arra, hogy hogyan lehet javítani a gyermekek és fiatalok részvételét az érdekérvényesítésben.
  • Gyermekek és fiatalok által gyermekek számára tájékoztató videókat készítünk, amelyek célja, hogy bővítsék a gyermekek ismereteit a jogaikról és arról, hogy hogyan adhatnak hangot a véleményüknek.
  • Tájékoztató webináriumokat tartunk szakemberek és döntéshozók számára, hogy bővíthessék ismereteiket arról, hogy a gyermekek és fiatalok hogyan akarnak részt venni a vészhelyzetekre adott válaszlépésekben.
  • Szakpolitikai ajánlásokat dolgozunk ki döntéshozók számára, hogy miként javítható a gyermekek és fiatalok részvétele a vészhelyzetekre adott állami döntéshozatali válaszokban. Ezeket a bolgár, magyar, olasz és spanyol döntéshozók körében is népszerűsíteni fogjuk.

Gyermekek és fiatalok részvétele

A gyermekek és fiatalok részvétele a projekt valamennyi tevékenységének szerves részét képezi. A projektben részt vevő valamennyi országban Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Tanácsadó Testületeket hozunk létre annak biztosítása érdekében, hogy az alternatív gondoskodásban, valamint a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és fiatalok hangját mindenütt meghallgassák. Ezeknek a csoportoknak a szerepe többek között a képzési program, a videók és a szakpolitikai ajánlások kidolgozásának támogatása, illetve kortárs képzőként a többi gyermek és fiatal képzésének vezetése lesz.

A projekt partnerei:

SOS Gyermekfalvak Bulgária
SOS Gyermekfalvak Magyarország
SOS Gyermekfalvak Olaszország
SOS Gyermekfalvak Spanyolország