A hátrányos helyzetben élő gyerekek életkezdési esélyeinek növelése 

EFOP-1.2.7-16-2016-00001

A fiatalok munkaerő-piaci helyzetét legerősebben maghatározó tényező az iskolai végzettség. Azok a fiatalok, akik legfeljebb szakiskolai végzettséget szereznek, lényegesebben rosszabb helyzetben lesznek a munkaerő-piacon, mint azok a fiatalok, akik érettségivel vagy annál magasabb iskolai végzettséggel fejezik be az iskolát. Kivételt jelent a hiányszakmában szerzett szakiskolai végzettség, ehhez azonban jelenleg még kevés hátrányos helyzetű fiatal jut hozzá. A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekek iskolai végzettsége sokkal rosszabb, mint az átlagos magyar fiatalé, a szintén hátrányos helyzetű roma származású fiatalokéhoz hasonlítható statisztikailag.

A családjukból kiemelt, a gyermekvédelmi ellátó rendszerbe bekerült gyerekek esetén tudatosan és már a gyerekek bekerülésétől fogva oda kell figyelni a gyerekek önértékelésének megerősítésére, mert ez az alapja a tanulásnak, a megalapozott pályaválasztásnak és a munkaerő-piaci érvényesülésnek.  Jelen pályázattal a célunk a gyerekek jelenleginél tudatosabb felkészítése az önállóságra, felelősségteljes döntések meghozatalára. A projekt társadalmi tudatformálást valósít meg, mivel legfőbb üzenete, hogy a gyermekvédelemben felnövő gyerekek is képesek megállni a helyüket a munkaerő-piacon.

Cél a mindennapi ellátásba, nevelésbe beépülő hosszútávon fenntartható, jó gyakorlattá váló programok megvalósítása, melyek szerves részét képezik az ellátottak egyéni gondozási – nevelési tervének, és beépülnek a szakmai programunkba.

A projekt (és az Alapítvány) alapvető célkitűzése minden programelem tekintetében, hogy gyermekközpontú, a mindenkori gyermeki szükségletekre választ adó differenciált, a szakmai sztenderdeknek megfelelő minőségi szolgáltatást nyújtsunk, az alábbi területeken:

 • A gyerekek, fiatalok egyéni, családi, társas kapcsolatainak megerősítése
 • Kikerülő fiatalok munkapiaci helyzetének javítása, önfenntartó képességük fejlesztése
 • Nevelőszülők szakmai támogatása
 • Gyermekbántalmazás megelőzésére szolgáló belső jelzőrendszer működtetése
 • Vér szerinti családokkal való együttműködés

A projekt keretében választott tevékenységek kiválasztásakor is a valós igényeket vettük figyelembe, mindhárom megvalósítási helyszínünkön:

 1. pénzkezelési és/vagy gazdálkodási ismeretek elsajátítását célzó programsorozat
 2. jövőkép kialakítását célzó programsorozat
 3. kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat
 4. tanulás-és/vagy munkamotiváció felkeltését, fejlesztését és fenntartását elősegítő programsorozat
 5. szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat
 6. szexuális felvilágosító célú programsorozat
 7. családon belüli kapcsolatokat támogató program
 8. mese-vagy mozgásterápiás foglalkozás
 9. családi életre felkészítő program: családtervezés, párkapcsolati tanácsadás, szülői szerepek, gyermekvállalás.

A projekt keretén belül az alternatív gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok lehetőséget kapnak ismereteik bővítésére, önfenntartó képességük fejlesztésére, ezzel elősegítve sikeres társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat a kikerülést követően.

A kedvezményezett neve: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
A project címe: A szuperhősöknek is kell a segítség
A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30
Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.7-16-2016-00001
A projekt összefoglaló tanulmánya