Gyakran Ismételt Kérdések

a nevelőszülőségről

Mi a különbség az örökbefogadás és a nevelőszülőség között?

Örökbefogadás esetén a gyerek az örökbefogadó szülőnél marad, a szülő a gyermeket a nevére veszi, és onnantól a gyermek jogilag minden szempontból az örökbefogadó családhoz tartozik. A nevelőszülőség esetén a nevelőszülő a gyermekről átmentileg gondoskodik, amíg a gyermek vissza nem kerül a vér szerinti családba vagy örökbefogadó szülőkhöz. Lehet, hogy pár hónapot tölt nála, de az is, hogy nagykorúságáig a nevelőszülőnél marad. Ezenkívül a nevelőszülőség az örökbefogadással szemben foglalkoztatási jogviszonyt jelent, a nevelőszülő munkabért, a gyerekek után ellátmányt kap, munkájáért szabadság jár, és a mindennapokban szakemberek segítik a munkáját.

Mit jelent nevelőszülőnek lenni?

A rábízott gyermekekkel sajátjaként törődik, gondoskodik testi-lelki szükségleteikről. Szükség esetén gyógykezelésre, fejlesztésekre, külön foglalkozásokra viszi a gyermeket. Felkészíti a nála élő gyerekeket, fiatalokat az önálló életre. Kapcsolatot ápol a vér szerinti szülőkkel, a találkozókra elviszi a gyerekeket. Segíti a gyermek visszakerülését a vér szerinti családba, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadás folyamatát támogatja. Munkáját a nevelőszülői hálózat munkatársai, a nevelőszülői tanácsadó, pszichológus, stb. támogatják. A nevelőszülő a gyermek legjobb ismerője, tudását, tapasztalatát szakmai csapatban képviseli.

Ki lehet nevelőszülő?

Aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi és pszichológiai alkalmasság,
 • bejelentett lakcím,
 • száraz, tiszta, fűthető lakás külön gyerekszobával, gyerekenként legalább 6 négyzetméter térrel,
 • betöltött 24. életév,
 • a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb a nevelőszülő,
 • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására,
 • hajlandó a kötelező nevelőszülői tanfolyam elvégzésére,
 • házastársa, élettársa hozzájárul a tevékenységhez.
Miért kerülhet egy gyermek nevelőszülői gondoskodásba?

Az okok sokfélék lehetnek, olykor a szülők tartós betegsége (vagy halála) teszi lehetetlenné a gyerekekről való gondoskodást, de leggyakrabban a mélyszegénységgel összefüggő okok, a súlyos elhanyagolás, vagy a gyermek bántalmazása vezetnek oda, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból és átmenetileg nevelőszülőhöz kerül.

Igaz-e, hogy csak problémás gyermekek kerülnek nevelőszülőkhöz?

Mivel a gyerekek gyakran olyan környezetből és élményekkel érkeznek hozzánk, amelyek jelentősen megterhelik a fejlődésben lévő személyiségüket, a gyerekek sokszor különleges bánásmódot és figyelmet, gondoskodást igényelnek. A nevelőszülő azonban ebben nincs egyedül, a munkájában szakemberek segítik, például nevelőszülői tanácsadó, pszichológus, stb. Ezenkívül egyéni és csoportos szupervízión, nevelőszülői képzéseken elsajátíthatják azokat a nevelési készségeket, amik képessé teszik őket arra, hogy hatékonyan és örömtelien neveljék a gyerekeket.

Örökbe fogadhatom-e a nevelt gyermekem?

Ha a gyermek örökbeadhatóvá válik (vagyis a gyámhivatal megszűnteti a vérszerinti szülő felügyeleti jogát), a nevelőszülő is örökbefogadhatja, ám Magyarországon nem élvez elsőbbséget a többi örökbefogadni szándékozó szülő mellett. A nevelőszülő elsődleges feladata a gyermekről való átmeneti gondoskodás, addig amíg a gyermek sorsa véglegesen nem rendeződik.

Mehetek-e nevelőszülőként szabadságra?

Igen. Az egy gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben egy munkanap, a kettő vagy három gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben két munkanap, a négy vagy több gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben három munkanap szabadság illeti meg.

Hogyan válhatok nevelőszülővé?

Ahhoz, hogy nevelőszülővé válhasson valaki, az alábbi kiválasztási folyamatban részt kell venni:

 1. Érdeklődő telefonos megkeresése, tájékoztatása és telefonos beszélgetés
 2. Személyes találkozó és beszélgetés a szakembereinkkel (nevelőszülői hálózatvezető, nevelőszülői tanácsadó)
 3. Az alapítvány munkatársai felmérik a jelöltek lakókörnyezetét, hogy alkalmas-e gyermek(ek) fogadására
 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat a háziorvosnál, és további kötelező nyilatkozatok megtétele
 5. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat (személyiségteszt és mélyinterjú)
 6. 60 órás nevelőszülői alapképzés
Milyen hosszú folyamat a nevelőszülővé válás?

Évente 1-2 alkalommal indítunk 60 órás nevelőszülői alapképzést, amely szükséges ahhoz, hogy a jelentkező nevelőszülő válhasson. A képzés időpontjától függően a jelentkezéstől számított 5-6 hónapon belül lehet a jelentkezőből nevelőszülő.

Mit lehet tudni a 60 órás nevelőszülői alapképzésről?
A nevelőszülői felkészítő képzést a nevelőszülői feladatokra jelentkezőknek a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező elvégezni. A 60 órás képzés alatt a nevelőszülő jelöltek önismereti gyakorlatokon keresztül képesek lesznek eldönteni, hogy valóban szeretnének-e nevelőszülőkké válni, valóban nekik való feladat-e a nevelőszülőség. Ezen kívül már itt bővítik az ismereteiket azokban a témákban, amik a nevelőszülői munka során elengedhetetlenek lesznek (traumatizált gyermekről való gondoskodás, gyermekvédelmi ismeretek, stb.)
Milyen jogviszonynak minősül a nevelőszülői tevékenység?

Ma, Magyarországon nevelőszülőnek lenni foglalkoztatási jogviszonnyal jár, amiért a nevelőszülők alkalmazotti státuszt és havi rendszeres jövedelmet kapnak. Ennek az összege egyrészt a törvény által szabályozott, másrészt az alapítványunk által kidolgozott javadalmazási rendszer szerint történik. 

Nyugdíjnál figyelembe veszik-e azt az időszakot, amikor kizárólag nevelőszülőként tevékenykedtem?

Igen.

Nevelőszülőként milyen anyagi juttatást kaphatok?

A konkrét összeg függ a gyermeklétszámtól, attól, hogy van-e különleges és vagy speciális nevelési igényű gyermek, milyen teljesítménnyel látja el a feladatait, stb.  Emellé a nevelőszülők kapnak ellátmányt is, amely szintén gyermeklétszám függő, és ezt az összeget kell a gyermekek szükségleteire, ellátására fordítani.

A nevelőszülők díjazása a mindenkori hatályos törvény szerint történik, a jelenleg díjazás a következő:

az alapdíj a törvény szerinti mindenkori minimálbér 30%-a, a kiegészítő díj a 20%-a,és a többlet díj az 5%.-a.

Nevelőszülőként milyen szakmai és lelki támogatást kapok?

Minden nevelőszülő munkáját segíti:

 • nevelőszülői tanácsadó
 • pszichológus
 • gyermekvédelmi gyám
 • a hálózat szakmai vezetője
 • fejlesztő pedagógus
 • egyéni- és csoportos szupervízióban vehetnek részt
 • továbbképzésekre járnak, ahol olyan témákkal foglalkoznak, mint gyermeknevelési nehézségek, kisgyermekkor, kamaszkor, a nevelőszülői szerep megértése.
 • SOS-szülőtársaikkal is rendszeresen összeülnek, és egymást támogatják a nehézségeik megoldásában
Kapok-e segítséget a gyermek beilleszkedéséhez a családba?

Igen, ebben a helyzetben segítséget nyújthat a nevelőszülői tanácsadó, a hálózat szakmai vezetője, fejlesztő pedagógus és pszichológus.

Kérhetem, hogy milyen korú és nemű gyermeket kerüljön a családomba?

Az SOS szakmai munkatársai próbálják figyelembe venni az igényeket és megtalálni a megfelelő gyermeknek a megfelelő családot.

Jelentkezhetek-e SOS tulajdonába lévő ingatlanba?

Nem. Már csak olyan nevelőszülő jelentkezéseket várunk, aki saját otthonukba szeretnének gyermeket befogadni.

Segítséget nyújt-e az SOS saját ingatlanom felújításánál vagy bérlemény esetén bérleti díj hozzájárulásánál?

Nem.

Milyen lakás feltételek szükségesek, hogy nevelőszülővé váljak?

Száraz, tiszta, fűthető lakás szükséges a nevelőszülőnek biztosítani, külön gyerekszobával, gyerekenként legalább 6 négyzetméter térrel. Amennyiben a nevelőszülő bérelt ingatlanban szeretné nevelőszülő lenni, akkor hozzájárulást kell kérni a tulajdonostól, valamint a 6 hónapos felmondási idő garantálását is kérni kell.

A családomba kerülő gyermek vérszerinti szüleivel kell-e tartanom a kapcsolatot?

Igen.

Jelentkezhetek, ha nincs saját gyermekem?

Igen, várjuk azokat a jelentkezőket, akiknek nincs saját gyermekük.

.

Jelentkezhetek-e, ha egyedülálló vagyok?

Igen, egyedülálló nők és férfiak jelentkezését is várjuk.

Dolgozhatok-e nevelőszülőség mellett?

Igen, akár 8 órában is. Fontos ugyanakkor, hogy a nevelőszülő reálisan vállalja a terheket, és hogy a munkája összeegyeztethető legyen a gyerekek nevelésével.

Lehet-e férfi nevelőszülő?

Igen, férfiak jelentkezését is várjuk.

Tudhatom-e előre, hogy mennyi ideig marad nálam a gyermek?

A nevelőszülőség esetén gyerek elkerülhet a nevelőszülőtől: visszakerülhet a vér szerinti családba, kerülhet örökbefogadóhoz. Ez mindig egy alaposan előkészített folyamat, amely a gyerek legfőbb érdeke mentén történik. . Lehet, hogy pár hónapot tölt nála, de az is, hogy nagykorúságáig a nevelőszülőnél marad. 

Lehet-e vállalni csak egy gyermeket?

Igen, lehet akár egy gyermeket is vállalni.

Van-a alsó és felső korhatár a nevelőszülői jelentkezőknél?

Betöltött 24. életév, valamint a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb lehet a nevelőszülő.

Milyen hatóságokkal kell kapcsolatot tartanom?

A nevelőszülő munkáját a nevelőszülői hálózat segíti, ezenkívül a gyermekvédelmi gyámmal van kapcsolatban, aki az illetékes gyámhivatal és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa.