Hogyan segít az SOS Gyermekfalvak a menekült gyerekeknek?

Az SOS küldetésével összhangban felelősséggel tartozik minden gyermekért, aki támogatásra és segítségre szorul, állampolgárságtól függetlenül.

Mit csinál az SOS Magyarországon?

Az SOS menekült gyerekeket támogató programja a Magyarországra kísérő nélkül érkező kiskorú menekültekre összpontosít, valamint azokra a gyerekekre, akik bár családdal érkeztek, a menekülésből adódóan veszélyben vannak, nélkülöznek, és akár a szüleiktől való elszakadás is fenyegeti őket.

Létrehoztunk egy olyan szakembergárdát, amely mindazt a tudást és készséget képviseli, amire krízishelyzetben és a beilleszkedés során leginkább szükség van (orvos, szociális munkás, tolmács, pszichológus, interkulturális mediátor, tanár). Csapatunk bevethető az ország bármelyik részén, jelenleg folyamatosan dolgozik a gyerekekkel a Károlyi István Gyermekközpontban Fóton, valamint a vámosszabadi (korábban a kiskunhalasi és bezárásáig a bicskei) befogadó állomáson. 2017 április végéig jelen voltunk a Tranzit Zónákban, illetve a határon várakozók között is Tompán és Röszkén. Az eddigi tapasztalatok alapján az SOS tevékenysége a terepen hiánypótló.

Programunknak 3 pillére van, ugyanakkor ez a belső szerkezet megújításra szorul, mivel 2017 május elsejétől megfelelő engedély hiánya miatt a Tranzit Zónákban már nem tudunk segíteni.

1) Azonnali humanitárius segítségnyújtás (Krízis Team) így működött 2017. május 1-ig:

Ennek során a menekült gyermekek alapvető szükségleteit elégítettük ki. A határra érkezésüket követően azonnali segítséget nyújtottunk, hogy a gyerekek és a gyerekkel érkező családok a humanitárius irányelveknek megfelelően hozzájuthassanak a tiszta ivóvízhez, élelemhez, ruhához, higiéniai és orvosi ellátáshoz. A röszkei és tompai határátkelőhöz rendszeresen szállítottunk nagyobb mennyiségű adományt, amire egy családnak alapvetően szüksége van a gyerekek ellátásához (pelenka, törlőkendő, tápszer, bébiétel, betét stb.). A határon várakozó gyerekeknek rendszeres gyermekorvosi ellátást nyújtottunk.

2) Intézményben lévő gyermekek/családok támogatása (Mobil Team):

Rendszeres segítséget nyújtunk azoknak a gyermekeknek is, akik már menedékkérelmük elbírálását várják Magyarországon, vagy elismert menekültként, oltalmazottként intézményben vannak elhelyezve. Mobil Team-ünk segíti a befogadó állomásokon lévő családokat (bezárásáig Bicskén, valamint Vámosszabadiban és Kiskunhalason), és a fóti Károlyi István Gyermekközpontban elhelyezett kísérő nélküli kiskorú menekülteket.

A menekült gyerekek gyakran súlyos traumákon mentek keresztül mire Magyarországra érkeztek, ezért szakmai segítséggel próbáljuk mérsékelni a pszichológiai károkat, felkészíteni őket az itteni életre, megfelelő információval ellátni őket saját anyanyelvükön. Az intézményi ellátásban részesülők létszámának csökkenésével egyre nagyobb figyelmet tudunk fordítani az egyes esetek hosszabb kísérésére, az egyéni szükségletek pontos és részletes feltárására és ellátására.

 • A traumák feldolgozásához pszichológiai segítséget nyújtunk.
 • Nyelvi és interkulturális tolmácsaink nemcsak a gyerekeknek segítenek eligazodni az idegen ország nyelvi és szabályrendszerében, de a gyerekek és a nevelők, valamint gyámok között is közvetítenek.
 • Sok gyermek érkezik a vándorlásból és a nélkülözésből adódó betegségekkel, amelyek amúgy kezeletlenül maradnának. A befogadó állomásokon már van lehetőség a gyerekek hosszabb ideig tartó orvosi kezelésére, a betegségek feltárására, oltások beadására stb. Orvosunkat tolmácsok kísérték, a bicskei befogadó állomás bezárásával ez a szolgáltatásunk szünetel.
 • Szociális munkások segítik a gyerekeket a mindennapokban való eligazodásban, legyen szó egy orvosi beutaló beszerzéséről, vagy egy szabadidős programra való jelentkezésről. A szociális munkások tevékenységét is tolmácsaink támogatják, illetve több szociális munkás kollégánk beszéli az érintett gyerekek anyanyelvét.
 • A bicskei befogadó központban gyermekbarát szolgáltatást nyújtottunk 2016. december 15-ig, napi rendszeres foglalkozásokkal, anyukáknak tanácsadással, orvosi konzultációval.
 • A nevelőknek, gyámoknak képzést tartottunk, hogy megkönnyítsük a különböző kultúrkörből érkező gyerekekkel való munkát, a traumatizált gyerekek értő kezelését.

3) Integrációt segítő szolgáltatás:

A menekült gyerekek beilleszkedését az új országba hosszú távon is segíteni szeretnénk. Ezért a budapesti Than Károly Ökoiskolában már két csoportot is indítottunk az érintett gyerekeknek, akik a magyart, mint idegen nyelvet tanulhatják.

Nyárra napközis tábort, játék- és sportfoglalkozásokat szerveztünk számukra.
Komplex szociális munkával igyekszünk támogatni azokat a családokat, akik elismert menekültként, oltalmazottként kezdenek új életet Magyarországon. A lakhatás, foglalkoztatás, beilleszkedés minden területén segítjük a boldogulásukat lehetőségeink szerint.

Szolgáltatásainknak új elemei a különösen sérülékeny kísérő nélküli kiskorúak nevelőszülői ellátásának megteremtése és az elismert menekült vagy oltalmazott családok segítését vállaló önkéntesek mentorhálózatának megszervezése.

A menekültek ellátása a nemzetközi konvenció szerint állami feladat, így tevékenységeink során együttműködünk a kísérő nélküli kiskorúak gyermekvédelmi ellátásáért felelős szervezetekkel, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, valamint a területen aktív civil szervezetek és a Than Károly Ökoiskola.

 

Miért a kiskorú menekültekre fókuszál a program?

A kiskorú menekültek potenciális áldozatai lehetnek az emberkereskedelemnek, prostitúciónak, szervkereskedelemnek. A magyar állam területén tartózkodó minden kiskorút megillet a gondoskodás és a védelem, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű. Az SOS több évtizedes gyermekvédelmi tapasztalatát használja fel ezen a területen is.magyar állam területén tartózkodó minden kiskorút megillet a gondoskodás és a védelem, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű. Az SOS több évtizedes gyermekvédelmi tapasztalatát használja fel ezen a területen is.

Milyen eredményeket értünk el eddig?

A projektet 2015 decemberében indítottuk, 2017. május 31-ig:

több mint 2200 kísérő nélküli kiskorúval kerültünk segítő kapcsolatba, egyéni vagy csoportos módszerekkel

esetben nyújtottunk gyermekorvosi ellátást Bicskén az intézmény bezárásáig, és 655 esetben a szerb-magyar határon,

a bicskei befogadó táborban több mint 1600 esetben nyújtottunk gyermekbarát szolgáltatást és több mint 360 nőt láttunk el tanácsadással,

nagyobb mennyiségű adományt juttattunk el a határra több mint 9100 gyerek/család számára (takarók, ruha, élelmiszer, tisztálkodó szerek, kisgyerekek ellátásához szükséges eszközük, pelenka, tápszer, stb.),

fiatal vesz részt a magyar, mint idegen nyelv kurzusunkon 2016 áprilisa óta.

nevelőszülőt kiképeztünk különösen sérülékeny kísérő nélküli kiskorúak fogadására és további négy nevelőszülő felkészítését kezdtük el,

esetben nyújtottunk pszichológiai segítséget,

több száz helyzetben segítettünk tolmácsolással,

szakembert készítettünk fel a kiskorú menekültekkel kapcsolatos munkára két tréning keretében, 17 fiatal vesz részt a magyar, mint idegen nyelv kurzusunkon 2016 áprilisa óta,

kiskorút bevontunk az SOS Gyermekfalvak nemzetközi sporttáborába és önkéntes táboraiba, 15 fiatalt saját szervezésű nyári táborunkban láttunk el,

elismert menekült/oltalmazott családot (köztük 29 gyermeket) támogatunk a szociális munka eszközeivel annak érdekében, hogy új életet kezdhessenek Magyarországon.

résztvevő volt közösségi alkalmainkon (ünnepek, közös főzések)

magyar önkéntes mentor felkészítését kezdtük meg, itt éllő elismert menekült családok támogatására

Folyamatosan dolgozunk olyan hosszú-távon is fenntartható megoldásokon, amelyek a projekt vége után is garantálják a megfelelő ellátást a menekült gyermekek számára.

Mit várunk el a programtól?

Az SOS erőssége abban van, hogy (elsősorban a csapatunkban megjelenített nyelvi, kommunikációs tudás miatt) be tudjuk azonosítani a súlyos körülmények közül érkező hátrányos helyzetű gyerekek szükségleteit, fel tudjuk mérni, hogy mivel lehet enyhíteni a szerzett sérüléseket és támogatni a beilleszkedésüket.

Menekült programunk célja, hogy

 • biztosítani tudjuk a krízishelyzetben lévő gyerekek és családok elemi szükségleteit, amíg várakoznak az országba való belépésre,
 • segítsük a kiskorú menekülteket felkészülni az itteni életre, akár szülők nélkül is,
 • hosszú távon támogassuk integrációjukat, hogy itthon otthon érezzék magukat.

Milyen tapasztalata van az SOS-nek menekültekkel kapcsolatos munkában?

Az SOS 134 országban működő nemzetközi szervezet, amely komoly tapasztalattal rendelkezik világszerte menekültek ellátásában.

Jelen van a háború sújtotta övezetekben, azokban az országokban, ahonnan a menekültek érkeznek, illetve azokban, melyeken áthaladnak.

A szerb, macedón, osztrák és horvát SOS gyermekfalu szintén működtet programot a menekült gyerekek, családok segítésére. Ilyen komoly nemzetközi tapasztalattal a hátunk mögött nagy helyzeti előnyben vagyunk. Mind nemzetközi, mind magyar munkatársaink közül ráadásul többen sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.

  Milyen költségvetésből valósul meg a program?

  A Magyarországon gyűjtött összes támogatást az itthoni SOS gyermekfalvakban élő gyerekekre fordítjuk. A menekült gyerekeket segítő programunk kizárólag az SOS nemzetközi szervezetének külön finanszírozásából valósul meg.