Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében, a közepes projektek felhívásra, női jogok és esélyegyenlőség témakörben, “Mobil team a szexuálisan bántalmazott gyermekekért” címmel benyújtott pályázata támogatást nyert

A szexuális bántalmazás a gyermekek ellen elkövetett egyik legsúlyosabb abúzus. A statisztikai adatok alapján 2013-ban 371 gyermeket ért ilyen típusú bántalmazás, ebből 288 esetben az elkövető valamelyik családtag volt. Természetesen ez csak a jéghegy csúcsa és az adatok és valóság között óriási a szakadék. Pontos képünk arról sincs, hogy a gyermekvédelmi szakellátás körében hány gyermek érintett. A szakellátásban van olyan gyerek, akit ezért emeltek ki a családjából, vagy bár nem ez volt a beutalásának oka, de később erre is fény derült, vagy a rendszeren belül érte szexuális abúzus. Azt viszont tudjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek a trauma feldolgozásához speciális ellátásra van szükségük, azonban tudás, felkészültség és elérhető minőségi szolgáltatások hiányában a gyermekvédelmi ellátórendszer – különösen a vidéki régiókban – ezt jelenleg nem képes biztosítani.

A vér szerinti családjából kiemelt és nevelőszülőhöz vagy lakásotthonba került, szexuálisan bántalmazott gyermekek segítéséhez jelenleg nem adottak a tárgyi és személyi feltételek. A gyermekek szükségleteihez igazodó szolgáltatások kiépítésére van szükség, megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel és mobilitással rendelkező szakemberek bevonásával.
Projektünk magas színvonalon kíván reagálni a szexuális bántalmazás miatt beutalt gyermekek rehabilitációs szükségleteire, valamint a velük foglalkozó szakemberek felkészítésre.

A projekt közvetlen célja egy hiánypótló szolgáltatás létrehozása olyan, a szexuális bántalmazás kezelésében tapasztalt szakemberek bevonásával, amely az SOS programjához kapcsolódóan képes magas színvonalon a gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő a szexuális bántalmazás által érintett gyermekek szükségleteit felmérni, a szükséges beavatkozásokat megtervezni és megvalósítani, valamint a tudást az ellátórendszeren belül átadni. Ezen célhoz közvetlenül kapcsolódik a projekt másik rövid távú célja, ami a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek képzése, megerősítése. Mindez a szaksegítséget igénylő ügyekben tanácsadás, szupervízió és esetmegbeszélés biztosításán, valamint képzéseken keresztül.

A projekt hosszú távú célja egy olyan modellértékű program létrehozása, amely rendszerszintű választ nyújt a gyermekvédelem látókörébe került bántalmazott gyermekek és a velük dolgozó szakemberek segítésére, fenntartható módon bővíti a szexuálisan bántalmazott gyermekek speciális szükségleteire reagáló ellátás kereteit a helyi állami és civil szolgáltatók bevonásával. Szektorszinten célunk a személyes, szakmai kapcsolatok kialakításának segítése, a hálózatosodás támogatása, a helyi állami és civil szolgáltatók együttműködésének erősítése, a területen tevékenykedő civil szervezetek megerősítése, hogy hatékonyan, összehangoltan tudjunk segítséget nyújtani a szexuálisan bántalmazott gyermekeknek, és támogassuk őket abban, hogy fel tudjanak lépni érdekeik védelmében.

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdetett magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében, a közepes projektek felhívásra, Női jogok és esélyegyenlőség témakörben benyújtott pályázata támogatást nyert.

Bővebben: https://norvegcivilalap.hu/hu