Gyermekvédelmi szakemberek gyermekjogi képzése

Célok

A projekt célja, hogy a gyermekvédelmi szakemberek számára olyan képzést nyújtson, amely a gyermekiogokat állítja középpontba. Fontos feladata emellett az általános figyelemfelkeltés, ami nem csak a szakemberek, de a szélesebb közönség gyermekjogi érzékenyítését is célozza.
A jelenlegi projekt arra a korábbi nemzetközi munkára épít, amely keretében az Európa Tanács útmutatót készített a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek jogairól, a gyermekek, szakemberek, civilszervezetek, gyermekjogi aktivisták, kormányzati szereplőkbevonásával.

Az útmutatók itt elérhetők:

– Fedezd fel a jogaidat! Gondoskodásban élő gyermekeknek és fiataloknak szóló kiadvány
– A gyermekek jogainak biztosítása. Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek számára
– Alternatív gondoskodás gyermekekről – útmutató
– Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez
– Az alternatív gondoskodás irányelveinek alkalmazása
– Mik azok a gyermekjogok?
– National Recommendations
– Gyerekjogi tréning kézikönyv

A projekt gazdája az Európai Bizottság, amely a következő SOS országokat támogatja az említett célok megvalósulásában: Bulgária, Horvátország, Észtország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Románia. A projekt teljes költségvetése 1 millió Euró, ami 8 országban, összesen kb. 800 gyermekvédelmi szakember gyermekjogi képzését finanszírozza, az EU által kiképzett hazai trénereken keresztül. A képzések anyagát kutatások és hosszas előkészületek előzték meg, a tartalom és módszertan mindig illeszkedik az adott ország gyermekvédelmi rendszeréhez és szakembereihez. Ezzel garantáljuk, hogy minden ország gyermekvédelmi rendszere azt kapja a tréningektől, amire valóban szüksége van.

A gyermeki jogokról általában

A gyermeki jogokat az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye fektette le. Az Egyezményt Magyarország 1991-ben ratifikálta és az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki.

A gyermeki jogok minden 18 év alatti egyént megilletnek és a gyermekek, fiatalok védelmét szolgálják. Noha a gyermekeknek nincsenek különleges jogaik (ugyanazokkal az emberi jogokkal rendelkeznek, mint minden más ember), a gyermekek fiatal korukból és éretlenségükből eredendően sérülékenyebbek, ezért különleges figyelem és védelem illeti meg őket.

A gyermeki jogokat 4 vezérelv szövi át:
az élethez, túléléshez és a fejlődéshez való jog;
részvételhez való jog (a társadalmi folyamatokban és különösen az őket érintő döntésekben);
diszkrimináció elleni küzdelem;
a gyermek legfőbb érdeke.

Alternatív gondoskodásban élő gyermekek jogai

A gyermekek általánosságban speciális védelemre és támogatásra szorulnak, és ez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik kikerültek a vérszerinti családjukból. A gyermeki jogok érvényesülése ebben a környezetben különösen érzékeny és fontos terület, amely figyelembe vétele a gyermekvédelmi munka eredményességét is növeli.

A gyermeki jogoknak a gyermekvédelem gondoskodás teljes időszaka alatt érvényesülniük kell, így akkor, amikor döntés születik arról, hogy a gyermek szakellátásba kerüljön-e vagy sem, a megfelelő gondoskodási környezet kiválasztásakor, a gondozási, nevelési terv elkészítésekor és a gondoskodásból való kikerüléskor is.

Grant Agreement: “Training Professionals Working with Children in Care”