ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

személyes és különleges személyes adatok kezeléséhez

Jelen tájékoztató célja, hogy közérthetően bemutassa önnek a www.sos.hu honlapon zajló Állami gondoskodásban felnőtt gyerekek kampány személyes adatok kezelését érintő részleteit.

A jelen tájékoztató az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679 sz. rendelet) követelményeinek megfelelően készült.

Az adatkezelőjének elérhetősége:

Cégnév: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Cím: 1095 Budapest Boráros tér, 4. lépcsőház, 4. emelet I/7.

Telefon: +36 1 301 3160

Adatvédelmi tisztviselő (DPO): Köles Edit

E-mail: edit.koles@sos.hu

Az adatkezelés elsődleges célja: későbbi kampányokhoz kutatás céljából anonim kérdőív felvétele, valamint interjú készítése személyes élettörténetről, mely – akár anonim módon – használható az Alapítvány kampányaiban a nyilvánosság felé, továbbá az állami gondoskodásban élő gyerekeket és volt állami gondoskodásban felnőtteket célzó szakmai programok kialakításához kapcsolatfelvétel.

Kezelt személyes adatok köre

 

Teljes név (keresztnév, vezetéknév)

e-mail cím

telefonszám

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés elődleges jogalapja az EU 2016/679-es ún. GDPR rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az Alapítvány adatkezelési alapelvei és belső szabályzata összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

  • A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679-es rendeletének 6. cikk (1) bekezdése alapján, a különleges (ld. egészségügyi) személyes adatok kezelése pedig a rendelet 9. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján történhet;
  • a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § 4. pontja alapján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom az Ön részére történő eljuttatása, illetve piackutatási tevékenység csak az Ön hozzájárulásával küldhető.

Az adatkezelés időtartama

A kampány során személyes adatait a technikai működtetéséhez szükséges mértékben az informatikai rendszerek rögzítik (internetszolgáltatók, szerverek, honlapok). Ez többek között lehetőséget biztosít a hatóságok számára az esetleges informatikai bűncselekmények felderítésére.

Címzettek és kategóriáik

Az ön személyes adatait az sos.hu munkatársain, illetve az igénybe vett adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem adja ki. Minden munkatárs titoktartási nyilatkozatot ír alá, mielőtt személyes adatokat kezelhet. Személyes adatait EU/EGK-n kívüli harmadik országba nem továbbítjuk.

A websütik használatáról

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra.

A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.

Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, és dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Az adatkezelő a következő jogokat biztosítja az ön számára:

A hozzáférési jog, ami azt jelenti, hogy jogában áll megtudni, hogy a honlapunk feldolgoz-e önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, hozzáférjen azokhoz.

A helyesbítéshez való jog: ön bármikor jogosult az általunk kezelt, de helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: kötelesek vagyunk korlátozni a személyes adat kezelését erre irányuló kérelme esetén. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján az ön jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatok kezelését korlátoznunk kell. Korlátozott adatként addig kell kezelnünk, amíg az adatkezelési cél vagy a jogos érdek fennáll, amely a személyes adat törlését kizárta.

Panasz benyújtásának lehetősége

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban esetlegesen panasza merülne fel, azt az adatvedelem@sos.hu e-mail címen teheti meg. Munkatársaink 30 napon belül kivizsgálják panaszát és választ adnak kérdésére. Amennyiben nem találja kielégítőnek a válaszunkat, hatóságokhoz is fordulhat, név szerint:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben ön más állam polgára, annak nemzeti hatóságának emelhet esetleges panaszt a kampány lebonyolításával kapcsolatban.

Önnek jogsértés esetén jog van bírósághoz is fordulni. Természetes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. alapján magyar bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!