Családmegerősítő programunk Kőszegen

és környékén a nehéz helyzetben lévő kisgyerekes családoknak segít.

A programban a nehéz anyagi helyzetben élő, lelki gondokkal, párkapcsolati konfliktusokkal, esetleg lakhatási problémákkal küzdő, életvezetési vagy gyermekgondozási tanácsadást igénylő felnőttek vehetnek részt.

Az SOS szakmai stábja minden élethelyzetben egyéni segítséget nyújt, esetenként adományokkal is támogatja a nehéz helyzetbe került családokat.

A szülőket szakembereink személyesen segítik, valamint szülői képességfejlesztő és életvezetést segítő csoportokban vehetnek részt.

A kedvezményezett neve: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alaptványa
A project címe: Gyerekek és családok támogatása mobil teammel
A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk a sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok, gyermeküket egyedül nevelő fiatal anyák, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok valamint nevelőszüleik támogatását tűzte ki célul. Jelen forrásból megvalósuló pályázatunk 4 fő tevékenységre épül:
A sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, családmegerősítő program indítása a kőszegi területen,
családi közösségépítő programok szervezése, a más területeken (Kecskemét, Orosháza, Battonya)már működő módszertan alapján
egy szakmaközi mobil team indítása, amelynek tevékenysége kapcsolódik egyrészt a nehéz helyzetben lévő családok megsegítése és a gyermekbántalmazás témaköréhez is, a team a szexuálisan bántalmazott gyerekek számára rehabilitációt biztosít: tanácsadás, szupervízió és esetmegbeszélés keretében a szexuálisan bántalmazott és már szakellátásban élő gyermekek és velük foglalkozó nevelőszülők és egyéb szakemberek számára (mindhárom területünkön)
Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését célzó tevékenység: tréningeket tartunk 12-18 éves állami gondoskodásban élő fiatalok számára, rendszeres prevenciós, szexuális életre való felkészítő foglalkozásokat tartunk, szakemberek bevonásával a fiatalok számára.

A projekt rövid távú célja tehát egy elérhető, szakmailag színvonalas rehabilitációs és intenzív családsegítő szolgáltatás megteremtése, hosszú távú célja egy olyan modellértékű program létrehozása, amely rendszerszintű választ nyújt a gyermekvédelem látókörébe került bántalmazott gyermekek, és a nehéz szociális helyzetben lévő fiatal anyák és családok és a velük dolgozó szakemberek segítésére, fenntartható módon bővíti a speciális szükségletekre reagáló ellátás kereteit a helyi állami szolgáltatók bevonásával. Célunk a gyermekvédelmi alap- és szakellátáshoz tartozó szolgáltatások összehangolása, a helyi állami és civil szolgáltatók együttműködésének erősítése, hogy hatékonyan, összehangoltan tudjunk segítséget nyújtani a rászorulóknak, és támogassuk őket abban, hogy fel tudjanak lépni érdekeik védelmében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30
Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00198