Menekült hátterű gyerekekhez keresünk befogadó szülőket

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa tagja a 134 országban működő SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Szövetségének. Egy olyan civil szervezet a gyermekvédelem területén, amely nevelőszülői hálózatokat, lakásotthonokat és családmegerősítő programokat működtet. 2015. decemberben elindítottuk a menekült programunkat, magyarországi befogadó állomásokon, határ menti tranzitzónákban, kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthonában segítünk tolmácsolással, pszichológiai támogatással, szociális munkával, orvosi ellátással és adományokkal.


Küldetésünkkel összhangban felelősséggel tartozunk minden gyermekért, aki támogatásra és segítségre szorul, állampolgárságtól függetlenül. Amikor egy gyermek veszélynek van kitéve háború, vagy akár természeti katasztrófa miatt, fel kell lépnünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban kiemeljük a vészhelyzetből, átsegítsük a krízisen és biztonságba helyezzük. Az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezete több évtizedes tapasztalattal rendelkezik humanitárius katasztrófák kezelésében, számos országban aktívan részt veszünk vészhelyzetek megoldásában. Együttműködési rendszerünk van a helyi hatóságokkal, már bevált infrastruktúrával és logisztikai háttérrel, valamint a helyi kultúra ismeretével rendelkezünk, megbízható partnerként bizalmat és elismerést élvezve. 

Ezt a nemzetközi tapasztalatot felhasználva bővítjük a menekült gyermekek segítését célzó programunkat Magyarországon. A gyerekkorú menekültek és kiemelten a kísérő nélküli kiskorú menekültek különösen sérülékeny csoport. Minden támogatást meg kell kapniuk ahhoz, hogy a vándorlásból adódó veszélyeztetettség csökkenjen. A kiskorú menekültek potenciális áldozatai lehetnek az emberkereskedelemnek, prostitúciónak, szervkereskedelemnek. A magyar állam területén tartózkodó minden kiskorút megillet a gondoskodás és a védelem, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű. A menekült programunk új szakmai tevékenységgel bővül: befogadószülőket keresünk menekült gyermekek befogadására, a gyerekekről való átmeneti gondoskodás céljából.


Ki lehet menekült gyermeket befogadó befogadószülő?

 • Aki elhivatottságot és motivációt érez arra, hogy segítsen a legkiszolgáltatottabb sorsú gyerekeknek, átmenetileg gondoskodjon róluk, abban az időszakban, amíg a gyermek Magyarországon tartózkodik
 • 24. életévét betöltötte
 • Büntetlen előéletű
 • A nála elhelyezett gyermeknél minimum 18. évvel idősebb
 • Személyisége és egészségügyi állapota alapján alkalmas arra, hogy gondoskodjon a nála elhelyezett gyermekről
 • Elvégzi a befogadószülők számára indított tanfolyamot (a jogszabályokkal összhangban)
 • A gyermek befogadására alkalmas ingatlannal rendelkezik
 • Előny: Ismeri a menekült gyermekek valamely származási országának  nyelvét, kultúráját, vagy legalább rendelkezik más kultúrákban szerzett tapasztalattal, nyitott a kultúrák közötti találkozásra, együttműködésre

A befogadószülő feladatai:

 • Gondoskodik a rábízott gyermek testi, lelki, érzelmi szükségleteiről, saját háztartásában nevelve a gyermeket (gyermekeket), átmeneti gondoskodást nyújtva számukra
 • Együttműködik az SOS Gyermekfalvak Magyarország menekült programjának munkatársaival, a gyermek hivatalos gyámjával, a gyerek legfőbb érdekét szem előtt tartva.

Amit ajánlunk:

 • Hivatalos bérezés, foglalkoztatási jogviszony és a gyermekek után járó ellátmány 
 • Színvonalas szakmai képzések és szakmai szupervíziók, amelyek nem csak a gyermekekről való gondoskodást segítik, hanem a menekült kérdés megértését és a hozzá kapcsolódó interkulturális perspektívát is szélesítik
 • A befogadó szülő részévé válik egy dinamikus, jószívű, segítőkész közösségnek, amely fő célja a menekült gyermekek védelme
 • A befogadó szülő azt érezheti, hogy végre tesz valamit a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekekért

A menekült programunkról és az ehhez kapcsolódó befogadó szülői feltételekről, lehetőségekről részletes tájékoztatót tartunk március 22-én 17 órai kezdettel, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Minden felmerülő kérdésre itt válaszolunk, telefonon nem tudunk tájékoztatást adni. Kérjük, hogy a részvételi szándékot a neveloszulo@sos.hu email címen jelezze, mert a rendkívül nagy érdeklődés miatt az esemény látogatása regisztrációhoz kötött. A regisztráció után emailben tájékoztatjuk a rendezvény pontos részleteiről.

Tovább információ az SOS Gyermekfalvak Menekült Programjáról: http://www.sos.hu/hogyan-segitunk-mi/menekult-program