HOGYAN SEGÍT AZ SOS GYERMEKFALVAK A MENEKÜLT GYEREKEKNEK?


Az SOS küldetésével összhangban felelősséggel tartozik minden gyermekért, aki támogatásra és segítségre szorul, állampolgárságtól függetlenül. Amikor egy gyermek veszélynek van kitéve háború, vagy akár természeti katasztrófa miatt, fel kell lépnünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban kiemeljük a vészhelyzetből, átsegítsük a krízisen és biztonságba helyezzük. Az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezete több évtizedes tapasztalattal rendelkezik humanitárius katasztrófák kezelésében, számos országban aktívan részt veszünk vészhelyzetek megoldásában. Nemzetközi irányelvünk alapján az SOS világszerte arra törekszik, hogy a katasztrófaterületeken élő, vagy katasztrófa elől menekülő, családjuktól elszakadt gyermekeket biztonságos, védett és gondoskodó környezetben helyezze el. Igyekszünk megakadályozni a családok szétszakadását, illetve törekszünk újraegyesítésükre. Az SOS Gyermekfalvaknak kiépített együttműködési rendszere van a helyi hatóságokkal, már bevált infrastruktúrával és logisztikai háttérrel, valamint a helyi kultúra ismeretével rendelkezik, megbízható partnerként bizalmat és elismerést élvez.
 
Ezt a nemzetközi tapasztalatot felhasználva az SOS kialakította a menekült gyermekek segítését célzó programját hazánkban is, a nemzetközi szervezet irányelveit figyelembe véve, a helyi viszonyokhoz igazítva. A gyerekkorú menekültek és kiemelten a kísérő nélküli kiskorú menekültek különösen sérülékeny csoport. Minden támogatást meg kell kapniuk ahhoz, hogy a vándorlásból adódó veszélyeztetettség csökkenjen. Mit csinál az SOS Magyarországon?

Az SOS menekült gyerekeket támogató programja a Magyarországra kísérő nélkül érkező kiskorú menekültekre koncentrál, valamint azokra a gyerekekre, akik bár családdal érkeztek, a menekülésből adódóan veszélyben vannak, nélkülöznek, és akár a szüleiktől való elszakadás is fenyegeti őket.

Létrehoztunk egy olyan szakembergárdát, ami mindazt a tudást és készséget képviseli, amire krízishelyzetben és a beilleszkedés során leginkább szükség van (orvos, szociális munkás, tolmács, pszichológus, interkulturális mediátor, tanár). Csapatunk bevethető az ország bármelyik részén, jelenleg folyamatosan dolgozik a gyerekekkel a Károlyi István Gyermekközpontban Fóton, valamint a vámosszabadi és kiskunhalasi (bezárásáig a bicskei) befogadó állomáson, de jelen van a Tranzit Zónákban, illetve a határon várakozók között is Tompán és Röszkén. Az eddigi tapasztalatok alapján az SOS tevékenysége a terepen hiánypótló.

Programunknak 3 pillére van:

1) Azonnali humanitárius segítségnyújtás (Krízis Team):

Ennek során a menekült gyermekek alapvető szükségleteit elégítjük ki. A határra érkezésüket követően azonnali segítséget nyújtunk, hogy a gyerekek és a gyerekkel érkező családok a humanitárius irányelveknek megfelelően hozzájuthassanak a tiszta ivóvízhez, élelemhez, ruhához, higiéniai és orvosi ellátáshoz. A röszkei és tompai határátkelőhöz rendszeresen szállítunk nagyobb mennyiségű adományt, amire egy családnak alapvetően szüksége van a gyerekek ellátásához (pelenka, törlőkendő, tápszer, bébiétel, betét stb.). A  határon várakozó gyerekeknek rendszeres gyermekorvosi ellátást nyújtunk.1.jpg

2) Intézményben lévő gyermekek/családok támogatása (Mobil Team):

Rendszeres segítséget nyújtunk azoknak a gyermekeknek is, akik már menedékkérelmük elbírálását várják Magyarországon, vagy elismert menekültként, oltalmazottként intézményben vannak elhelyezve. Mobil Team-ünk segíti a befogadó állomásokon lévő családokat (bezárásáig Bicskén, valamint Vámosszabadiban és Kiskunhalason), és a fóti Károlyi István Gyermekközpontban elhelyezett kísérő nélküli kiskorú menekülteket. A menekült gyerekek gyakran súlyos traumákon mentek keresztül mire Magyarországra érkeztek, ezért szakmai segítséggel próbáljuk mérsékelni a pszichológiai károkat, felkészíteni őket az itteni életre, megfelelő információval ellátni őket saját anyanyelvükön. 
 • A traumák feldolgozásához pszichológiai segítséget adunk. Pszichológusunk tolmács segítségével hetente két alkalommal foglalkozik a Fótra bekerülő gyerekekkel.
 • Nyelvi és interkulturális tolmácsunk nemcsak a gyerekeknek segít eligazodni az idegen ország nyelvi és szabályrendszerében, de a gyerekek és a nevelők, valamint gyámok között is közvetít.
 • Sok gyermek érkezik a vándorlásból és a nélkülözésből adódó betegségekkel, amelyek amúgy kezeletlenül maradnának. A befogadó állomásokon már van lehetőség a gyerekek hosszabb ideig tartó orvosi kezelésére, a betegségek feltárására, oltások beadására stb. Orvosunkat tolmácsok kísérik.
 • Szociális munkások segítik a gyerekeket a mindennapokban való eligazodásban, legyen szó egy orvosi beutaló beszerzéséről, vagy egy szabadidős programra való jelentkezésről. A szociális munkások tevékenységét is tolmácsaink támogatják, illetve több szociális munkás kollégánk beszéli az érintett gyerekek anyanyelvét.
 • A bicskei befogadó központban gyermekbarát szolgáltatást nyújtottunk 2016. december 15-ig, napi rendszeres foglalkozásokkal, anyukáknak tanácsadással, orvosi konzultációval.
 • A nevelőknek, gyámoknak képzést tartottunk, hogy megkönnyítsük a különböző kultúrkörből érkező gyerekekkel való munkát, a traumatizált gyerekek értő kezelését.
2.png


3) Integrációt segítő szolgáltatás:

A menekült gyerekek beilleszkedését az új országba hosszú távon is segíteni szeretnénk. Ezért a budapesti Than Károly Ökoiskolában már két csoportot is indítottunk a fóti gyerekeknek, akik a magyart, mint idegen nyelvet tanulhatják. Nyárra napközis tábort, játék- és sportfoglalkozásokat szerveztünk számukra.
Komplex szociális munkával igyekszünk támogatni azokat a családokat, akik elismert menekültként, oltalmazottként kezdenek új életet Magyarországon. A lakhatás, foglalkoztatás, beilleszkedés minden területén segítjük a boldogulásukat lehetőségeink szerint.
 
A menekültek ellátása a nemzetközi konvenció szerint állami feladat, így tevékenységeink során együttműködünk a kísérő nélküli kiskorúak gyermekvédelmi ellátásáért felelős szervezetekkel, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, valamint a területen aktív civil szervezetek és a Than Károly Ökoiskola.
 
Miért a kiskorú menekültekre fókuszál a program?

A kiskorú menekültek potenciális áldozatai lehetnek az emberkereskedelemnek, prostitúciónak, szervkereskedelemnek. A magyar állam területén tartózkodó minden kiskorút megillet a gondoskodás és a védelem, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű. Az SOS több évtizedes gyermekvédelmi tapasztalatát használja fel ezen a területen is.4.png

Milyen eredményeket értünk el eddig?

A projektet 2015 decemberében indítottuk, 2017. április 30-ig:

 • több mint 2000 kísérő nélküli kiskorúval kerültünk segítő kapcsolatba, egyéni vagy csoportos módszerekkel
 • 251 főnek nyújtottunk pszichológiai segítséget,
 • 323 esetben nyújtottunk gyermekorvosi ellátást Bicskén az intézmény bezárásáig, és 655 esetben a szerb-magyar határon,
 • több száz helyzetben segítettünk tolmácsolással,
 • a bicskei befogadó táborban több mint 1600 esetben nyújtottunk gyermekbarát szolgáltatást és több mint 360 nőt láttunk el tanácsadással,
 • 11 kiskorút bevontunk az SOS Gyermekfalvak nemzetközi sporttáborába és önkéntes táboraiba, 15 fiatalt saját szervezésű nyári táborunkban láttunk el,
 • nagyobb mennyiségű adományt juttattunk el a határra több mint 9100 gyerek/család számára (takarók, ruha, élelmiszer, tisztálkodó szerek, kisgyerekek ellátásához szükséges eszközük, pelenka, tápszer, stb.),
 • összesen 49 szakembert készítettünk fel a kiskorú menekültekkel kapcsolatos munkára  két tréning keretében, 17 fiatal vesz részt a magyar, mint idegen nyelv kurzusunkon 2016 áprilisa óta.
 • 18 elismert menekült/oltalmazott családot (köztük 28 gyermeket) támogatunk a szociális munka eszközeivel annak érdekében, hogy új életet kezdhessenek Magyarországon,
 • folyamatosan dolgozunk olyan hosszú-távon is fenntartható megoldásokon, amelyek a projekt vége után is garantálják a megfelelő ellátást a menekült gyermekek számára.

it várunk el a programtól?

Az SOS erőssége abban van, hogy (elsősorban a csapatunkban megjelenített nyelvi, kommunikációs tudás miatt) be tudjuk azonosítani a súlyos körülmények közül érkező hátrányos helyzetű gyerekek szükségleteit, fel tudjuk mérni, hogy mivel lehet enyhíteni a szerzett sérüléseket és támogatni a beilleszkedésüket.
Menekült programunk célja, hogy 
 • biztosítani tudjuk a krízishelyzetben lévő gyerekek és családok elemi szükségleteit, amíg várakoznak az országba való belépésre,
 • segítsük a kiskorú menekülteket felkészülni az itteni életre, akár szülők nélkül is,
 • hosszú távon támogassuk integrációjukat, hogy itthon otthon érezzék magukat.

Milyen tapasztalata van az SOS-nek menekültekkel kapcsolatos munkában? 

Az SOS 134 országban működő nemzetközi szervezet, amely komoly tapasztalattal rendelkezik világszerte menekültek ellátásában. Jelen van a háború sújtotta övezetekben, azokban az országokban, ahonnan a menekültek érkeznek, illetve azokban, melyeken áthaladnak. A szerb, macedón, osztrák és horvát SOS gyermekfalu szintén működtet programot a menekült gyerekek, családok segítésére. Ilyen komoly nemzetközi tapasztalattal a hátunk mögött nagy helyzeti előnyben vagyunk. Mind nemzetközi, mind magyar munkatársaink közül ráadásul többen sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.
5.jpg

Milyen költségvetésből valósul meg a program?

A Magyarországon gyűjtött összes támogatástaz itthoni SOS gyermekfalvakban élő gyerekekre fordítjuk. A menekült gyerekeket segítő programunk kizárólag az SOS nemzetközi szervezetének külön finanszírozásából valósul meg.

Irányelvek humanitárius vészhelyzet esetén