Gyerekek és családok támogatása mobil teammel

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg
  • A kedvezményezett neve: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alaptványa
  • A project címe: Gyerekek és családok támogatása mobil teammel
  • A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:


Projektünk a sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok, gyermeküket egyedül nevelő fiatal anyák, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok valamint nevelőszüleik támogatását tűzte ki célul. Jelen forrásból megvalósuló pályázatunk 4 fő tevékenységre épül: 
  1. A sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, családmegerősítő program indítása a kőszegi területen, 
  2. családi közösségépítő programok szervezése, a más területeken (Kecskemét, Orosháza, Battonya)már működő módszertan alapján
  3. egy szakmaközi mobil team indítása, amelynek tevékenysége kapcsolódik egyrészt a nehéz helyzetben lévő családok megsegítése és a gyermekbántalmazás témaköréhez is, a team a szexuálisan bántalmazott gyerekek számára rehabilitációt biztosít: tanácsadás, szupervízió és esetmegbeszélés keretében a szexuálisan bántalmazott és már szakellátásban élő gyermekek és velük foglalkozó nevelőszülők és egyéb szakemberek számára (mindhárom területünkön)
  4. Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését célzó tevékenység: tréningeket tartunk 12-18 éves állami gondoskodásban élő fiatalok számára, rendszeres prevenciós, szexuális életre való felkészítő foglalkozásokat tartunk, szakemberek bevonásával a fiatalok számára.
 
A projekt rövid távú célja tehát egy elérhető, szakmailag színvonalas rehabilitációs és intenzív családsegítő szolgáltatás megteremtése, hosszú távú célja egy olyan modellértékű program létrehozása, amely rendszerszintű választ nyújt a gyermekvédelem látókörébe került bántalmazott gyermekek, és a nehéz szociális helyzetben lévő fiatal anyák és családok és a velük dolgozó szakemberek segítésére, fenntartható módon bővíti a speciális szükségletekre reagáló ellátás kereteit a helyi állami szolgáltatók bevonásával. Célunk a gyermekvédelmi alap- és szakellátáshoz tartozó szolgáltatások összehangolása, a helyi állami és civil szolgáltatók együttműködésének erősítése, hogy hatékonyan, összehangoltan tudjunk segítséget nyújtani a rászorulóknak, és támogassuk őket abban, hogy fel tudjanak lépni érdekeik védelmében.
 
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30
  • projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00198