Két tehetséges, rokonszenves ifjú embernek a felnőtt életkezdéshez nyújtott támogatást hozott az idei karácsony.

Az Útravaló Alapítvány idén is pályázatot hirdetett a kecskeméti SOS gyermekfaluban nevelkedett tehetséges fiatalok támogatására – és ennek alapján a kuratórium tagjai két fiatal pályázatát ítélték támogatásra méltónak. A díjazottak szerdán délután ünnepélyes keretek között vehették át a támogatást a Városházán. Halász Beatrix 250 ezer, Nádudvari Julianna pedig 150 ezer forintos segítséget kapott tanulmányai eredményes folytatásához.

Az Útravaló Alapítványt 1999-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy a kecskeméti SOS Gyermekfaluban nevelkedett, nagykorúságot elért gyermekek életpályájukon való elindítását segítse. Az évek folyamán azonban tevékenysége kiszélesedett. A gyermekfaluval együttműködve felvállalta az ebben az intézményben szülői segítség nélkül nevelkedett gyermekek társadalmi integrációjának elősegítését-tudatta a város honlapja.

Mivel a falu lakóinak 18. életévüket betöltve el kell hagyniuk az ‘otthonukat’, így az alapítvány elsődleges feladatának tekinti, hogy ezeket a gyermekeket felkészítse az önálló életvezetésre, a társadalomba fiatal felnőttként való beilleszkedésre.
Ezt három fő területen valósítja meg: A gyermekfaluból kikerülő tehetséges fiatalok egyéni életútjának támogatása. A társadalmi integrációt, a gyermekek kulturális identitását erősítő programok szervezése, lebonyolítása a falu lakói számára (pl. állampolgári ismeretek, a mindennapi gyakorlattal kapcsolatos tudás elmélyítését segítő programok szervezése). A faluban élő tehetségek felkutatása, a velük való foglalkozás, fejlesztésük, képzésük elősegítése.

Az alapítvány legfőbb célja, hogy elősegítse a faluban nevelkedett gyermekek társadalomba való beilleszkedését, és hozzájáruljon ahhoz, hogy ezek a hátrányos helyzetű gyermekek leküzdhessék a társadalmi, egzisztenciális nehézségeket.

Az Útravaló Alapítvány kurátorainak egyik legfontosabb törekvése, hogy az SOS Gyermekfalu más intézményekkel együttműködve a jövőben tehetségponttá váljon, ezzel is segítve az ott élő tehetséges fiatalok pályáját, tanulmányait.

Forrás: kozigpress.hu