Mitől lesz sikeres felnőtt valakiből? Lehet-e támogató családi háttér nélkül is boldogulni? Miért áll egy nagy cég a szülők nélkül maradt gyerekek mellé? Gion Gábor a Deloitte elnök-vezérigazgatója lett nemrég az SOS Gyermekfalvak kuratóriumának elnöke, a Deloitte évek óta támogatója az alapítványnak.

Miért állt a Deloitte az SOS Gyermekfalvak mellé?

A Deloitte egy sikeres vállalat, s mint ilyen, fontos számára szűkebb és tágabb környezete: szeretnénk átadni a sikerből és felelősséget kívánunk vállalni a környezetünkben élők sikeréért. Úgy gondoljuk, sokat tehetünk a közösségért, a közügyekért azzal, ha a gyermekeket támogatjuk a megfelelő minőségű tudás megszerzésében, hiszen ez a sikeres felnőttkor egyik alapfeltétele. Mindennapi szakmai munkánk során azt tapasztaljuk, hogy az üzleti életben, a tanácsadás terén kiemelkedő eredményekre képes tehetségek termőtalaja elsősorban a belső motiváció; minden más csak ezután következik. Emiatt is szeretnénk jelen lenni minél több fiatal, s minél több hátrányos helyzetű fiatal életében. Küldetésünknek tekintjük, hogy részt vállaljunk a megfelelő motivációs környezet kialakításában, mert szeretnénk, ha a Deloitte-nak köszönhetően minél több fiatal képes lenne a hátrányából előnyt kovácsolni azzal, hogy felfedezi a motivációja belső forrásait.

Véleménye szerint mi a család szerepe a sikeres felnőtté válás útján?

A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében és a szükséges alapértékek átadásában, hiszen generációkon keresztül örökíti át a normákat, viselkedési szabályokat. Sikeres felnőtté azok válhatnak, akik minél teljesebb értékű gyermekkort, majd kisiskolás- és kamaszkort élhetnek át. A megfelelően támogató környezetnek ebben van kritikus fontosságú szerepe.

Hogyan működhet a gyakorlatban a vállalati szerepvállalás a támogató háttér megteremtésében?

A Deloitte munkatársai nyilvánvalóan nem képesek a hiányzó családi védőháló pótlására, azonban olyan környezetet tudnak a gyermekek számára teremteni, ahol a gyerekek egytől-egyig kiteljesedhetnek és sikeresebbé válhatnak. Ezt a szellemiséget hirdetjük a vállalatunkon belül is, munkavállalóink személyes képességeit és preferenciáit figyelembe véve állandó képzéseket és mentorálást biztosítunk számukra annak érdekében, hogy mindinkább ki tudjanak teljesedni a szakmai önmegvalósításuk útján. Az ő sikereik segítik magát a vállalatot is ahhoz, hogy a kitűzött céljait elérje. Ezt a szellemiséget kívánjuk a Gyermekfalvak lakóinak is átadni, hogy az életben is használható szemléletmódot és kultúrát sajátíthassanak el. Személyes jelenléttel, tudásátadással és adományozással segítjük őket egy korszerű, átfogó, gazdálkodási fókuszú életszemlélet kialakításában. Meggyőződésem, hogy ez a szemlélet nem csupán azok számára hasznos, akik felnőttként az üzleti életben találják meg a feladatukat, hanem mindenki számára, hiszen a társadalom, a közösségi élet minden területe mögött gazdasági összefüggések állnak.
A Deloitte ennek megfelelően évek óta örömmel és odaadással támogatja az SOS Gyermekfalvak lakóit. Számos együttműködésünk közül csak néhányat említve: a Shoebox kampány keretében például minden évben, a karácsony előtti időszakban tárgyi adománygyűjtést szervezünk munkatársaink körében. Emellett a Deloitte szakértői személyesen, vagy többek között önkéntes napokon, illetve futással egybekötött adománygyűjtés keretei között is tudnak támogatást nyújtani.
Mit jelent a Deloitte magyarországi csapatának az SOS Gyermekfalvak támogatása?

Az adományozás a Deloitte vállalati felelősségvállalásának egyik tudatos, előre tervezett megnyilvánulása. Vállalatként tudatos támogatónak lenni számunkra azt jelenti, hogy a támogatás mögött a dolgozók segítő attitűdje és támogató hozzáállása áll. Elsődleges célunk a példamutatás. Példamutatás az SOS Gyermekfalvak lakói és a környezetünk számára.