A Pednet Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet a Kecskeméti SOS Gyermekfaluval együttműködve A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretein belül 975.000 Ft összegű támogatást nyert el NTP-UGT-MPA-12 azonosítójú  „Képzéssel, kiadvánnyal, tudásmegosztással az SOS Gyermekfalu tehetségeiért” című pályázat segítségével.

 

A tehetséggondozó program címe: 

Képzéssel, kiadvánnyal, tudásmegosztással az SOS Gyermekfalu tehetségeiért

A program az SOS Gyermekfalvakban folyó tehetséggondozó munka hatékonyságát kívánja növelni azáltal, hogy egy komplex több programelemből álló tevékenységsorozatot kínál a tehetséggondozó folyamat résztvevői (tehetséges gyermekek, az őket támogató, fejlődésükben segítő SOS anyák, nevelőszülők, pedagógiai munkatársak) számára.

A program egyik részében: A Kecskeméti, Kőszegi és Battonyai Gyermekfalvak tehetséges fiataljainak (kb. 30 fő, 10-10 fő Gyermekfalvanként) bemutatkozása:

A képzőművészetekben tehetséges fiatalok számára kiállítás szervezése. Az előadóművészetekben, zenében tehetséges fiatalok számára előadóest szervezése. A természettudományokban tehetséges fiatalok számára tudásmegosztó fórum szervezése.

A program másik részében: Az SOS Gyermekfalvakban dolgozó SOS anyák és pedagógiai munkatársak akkreditált továbbképzést kaptak tehetséggondozás témakörében, hogy hatékonyabbá tegyék a faluban megvalósuló tehetségsegítési folyamatot.

A program harmadik részében: A jó gyakorlatok elkészítése, tapasztalatcsere, és mini konferencia keretében átadása a kőszegi és battonyai gyermekfalu képviselőinek.

 

A program célcsoportja:

A tehetséges fiatalok nevelőszülei, SOS anyák, pedagógiai munkatársak.

Célja, hogy, a programban részt vevő fiatalok nevelői, az SOS anyák felismerjék a tehetséggondozás fontosságát, valamint a szerepüket a tehetséggondozás folyamatában. Valamint, a programban részt vevő pedagógiai munkatársak szemléletmódjának, módszertani kultúrájának a bővítése.

A program időpontjai: 

Tehetségkutató rendezvény: 2013.10.28.

Akkreditált továbbképzés tehetséggondozás témakörében: 2013.11.05.- 2013.11.07.

A jó gyakorlatok bemutatása: 2013.11.07.

 

A tehetség esély

A Nemzeti tehetség program keretében kiírt program valósult meg a kecskeméti SOS Gyermekfaluban a falu lakóinak (gyermekek és nevelőszüleik, pedagógusaik részvételével 2013. őszén. A magyarországi SOS Gyermekfalvak, illetve a fiatal felnőttek által lakott Ifjúsági Házak gondozottjai számára meghirdetett, a gyermekek meglévő tehetségének megmutatását szolgáló Tehetségnap volt az első a három összefüggő rendezvény sorában. Az október 28-i megmérettetésen a három terület gyermekei és fiataljai közül majd’ negyven fő vett részt a négy kategóriát soroló versenyben. Mondtak verset héttől tizenhat éves korig, szerepeltek tánccal, árnyékboxszal és freestyle hiphoppal, és rajzokkal is. A díjakat és ajándékokat hosszas fejtörés után sikerült csak a zsűrinek kiosztani, persze a gyerekek nagy megelégedésére.

A tehetség, mint kiemelkedő képesség, készség önmagában kevés ahhoz, hogy érvényre jusson, kibontakozzon. Szükség van még kitartásra és motivációra is, ezt azonban csak kellőképpen felkészült, a tehetséggondozásra kiképzett felnőttek komoly munkájával valósítható meg. Ezért nagyon fontos az SOS Gyermekfalvak nevelőanyáinak tehetségnevelést segítő képzése, melyre a jobb odafigyelést segítendő külső helyszínen, Baján került sor. Szerencsés volt, hogy a kiváló trénerek mellett olyan inspiráló és nyugodt környezetben kerülhetett sor a képzésre, mely mélyen bevéste a tehetség felismerés, tehetséggondozás lépéseit.

Mivel a kecskeméti SOS Gyermekfalu régóta részt vesz a kecskeméti Útravaló Alapítvány tehetségpontjának munkájában, az ez irányú tapasztalatokat, jó gyakorlatokat színvonalas kiadvánnyal, kisebb tapasztalatcsere, és mini konferencia keretében adtuk át a kőszegi és battonyai gyermekfalu képviselőinek.

A tehetséggondozó munka természetesen nem áll meg, hiszen a tanultak aprópénzre- tehetségre- váltása folyamatos munkát és odafigyelést igényel a gyermekektől és a felnőttektől egyaránt.

 

Tehetséggondozó képzés

Élménybeszámoló

 

“Nagy izgalommal indultunk el 2013.11.05-én Bajára a képzés helyszínére. Megérkezésünk után rögtön elkezdődött az információ átadás. Első nap önismereti, közösségérzést fejlesztő játékokat játszottunk, hogy egy csapatként érezzük magunkat. Nagyon hasznos volt, hiszen ezeket a játékokat a gyerekeknél is alkalmazni tudjuk és fogjuk is. Második nap előzetes ismeret felmérés történt, mit tudunk a tehetségekről. Majd ezután pontos információkat kaptunk arról, mi is a tehetség, hogyan lehet felismerni, mit tehetünk azért, hogy kibontakozzanak gyermekink ezen a területen is. Kreativitást, fantáziát, együttműködést fejlesztő tevékenységközpontú módszerek, stratégiák, munkaformák (pl. kooperatív tanulás, projektorientált tevékenység) megismerése történt. Délután csoportonként egy-egy projekt feladatot kellett megcsinálni, melynek kidolgozása másnap is folytatódott. Baja egy nevezetességét kellett bemutatni egy előre meghatározott korosztálynak (óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos vagy középiskolás). Egyeztettünk elképzeléseinket, majd mi magunk is felfedeztük a várost, sokat kérdezősködtünk, hogy tudjuk, mit érdemes megnézni.

 Az információk összegyűjtése után megterveztük a kapott korosztállyal a kirándulás pontos ütemtervét, amit egy beadandó dolgozat formájában le kellett adni az oktatónak. 

Nagyon jól éreztük magunkat, nemcsak tanultunk, de egységes csapatként értünk haza.”