Az adományok felhasználása

 

Összefogás az etikus adománygyűjtésértAz Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének ünnepélyes aláírásával megalakult az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete 2012. március 28-án.

A testületet kilenc nonprofit szervezet hozta létre, de a jövőben bármely civil szervezet csatlakozhat, amely megfelel a kódexben foglaltaknak.

A kezdeményezés célja, hogy erősítse a támogatók bizalmát a nonprofit szektorral szemben azzal, hogy csak az nyerheti el a tagságot és az „Etikus Adománygyűjtő Szervezet” logo használatának jogát, aki az adományok felhasználásáról egységes keretben, átláthatóan, és a testület – valamint végső soron az adományozók által – számon kérhető módon nyilatkozik.

Az önszabályozó testület tulajdonképpen a laikus adományozó helyett végzi el a tagszervezetek átláthatóságának ellenőrzését, és ha mindent rendben talált, a védjegy használat jogának biztosításával jelzi. A tagok a jövőben is alávetik magukat a vizsgálatoknak és a testület által meghozott határozatnak. Panaszaikkal az adományozók Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének Etikai Bizottságához fordulhatnak. A tagszervezetek vállalják, hogy korrigálják a jogos kifogásokra okot adó hibákat.

A kezdeményezéssel az volt a célja az alapítóknak, hogy megkönnyítsék a támogatók dolgát támogatási döntéseik meghozatalakor, ugyanakkor a testület felhívja támogatók figyelmét arra, hogy azoknál a szervezeteknél is vizsgálják meg, hogy hitelt érdemlően közölnek-e adatokat forrásaik felhasználásáról, működésükről, akik nem tagjai a testületnek. Ösztönzik azt is, hogy az adományok sorsát a későbbiekben is kövessék, ellenőrizzék, hogy megvalósult-e az a cél, amelyre a szervezet gyűjtötte a pénzt.

A jobb oldali menüben található linkekre kattintva további információt talál az SOS Gyermekfalu adománygyűjtő tevékenységéről és az Etikus Adománygyűjtő Szervezetekről.