A nemzetközi trendeket követve újítja meg stratégiáját az SOS Gyermekfalvak Magyarország, ennek része az integrált gyermekfalvak kialakítása is.

Hamarosan létrejön Magyarországon az első integrált gyermekfalu a battonyai gyermekfalu Orosházára való költözésével. A tervezett költözést több tényező együttesen indokolja: ahhoz, hogy a nevelőcsaládokban nevelkedő gyerekek minél jobb esélyeket kapjanak, többféle szolgáltatásra és olyan környezetre van szükség, ahol különböző életformákkal, szakmákkal kerülnek kapcsolatba. Ezt a lehetőséget pedig egy nagyobb, jobban megközelíthető település inkább kínálja. Az SOS gyermekfaluban élő gyermekek szükségleteinek megfelelő, a gyermekek számára elengedhetetlen szolgáltatások (egészségügy, oktatás) elérése a városban egyre nehezebb, a nevelőszülők és munkatársak Battonyára toborzása egyre ritkábban vezet eredményre, a battonyai SOS gyermekfalu korszerűsítésre fordítandó, várható kiadások mértéke egyaránt a költözés felé terel bennünket.

A legfontosabb szempont a szervezet küldetésével összhangban: a gyermekfalvakban nevelkedő gyermekek minél jobb életesélyeinek biztosítása, amelyhez a körülményeket egy nagyobb és jobban megközelíthető település tudja biztosítani a legjobban. Az Alapítvány hálás Battonyának az itt eltöltött évtizedekért, a helyiek és a vezetés együttműködéséért, szeretetéért. Itt létesült az első magyarországi SOS gyermekfalu, melynek jelentőségével tisztában vagyunk, ám e gyermekfalu létesítményei közel 30 évesek. Ezért műszaki állapotuk a mai kor kívánalmainak nem mindenben felel már meg, így alapos és átfogó korszerűsítésre volna szükség, aminek költségei nagyon magasra rúgnának, ami miatt a gyerekek jövőjének biztosítása, mely Alapítványunk elsődleges szempontja, csorbát szenvedhetne.

A nevelőcsaládok elköltözését követően sem kívánjuk magára hagyni Battonyát, hanem a helyi igényekkel és szükségletekkel összhangban, az Önkormányzattal és a településeken működő intézményekkel partnerségben család megerősítő programot kívánunk indítani, amiről a helyi vezetéssel jelenleg is párbeszédet folytatunk.
A jelen körülmények között tervezett költözés több családot érint, így nagyon körültekintően kell eljárnunk, hiszen a gyerekek élete nagyban megváltozik. Épp’ ezért a gyermekfalu új, lehetséges helyének megválasztásakor sok szempontot kell figyelembe vennünk: ne legyen messze Battonyától, hogy ne szakadjanak el teljesen az ottani gyökerektől; a megyén belül legyen, hogy a vér szerinti családokkal való kapcsolattartás akadálytalansága biztosított legyen; legyen hasonlóan kellemes, baráti és együttműködő a légkör; a gyerekek milyen iskolákba, óvodákba járhatnak majd, milyen egyéb lehetőségeik lesznek. Mindezeket átgondolva egyeztettünk az előzőekben felsoroltaknak mindenben megfelelő Orosházával, mint lehetséges, új otthonunkkal. A költözést megelőző, alapos és átgondolt tervezési folyamatban természetesen az érintettek is részt vettek, vesznek, hogy a gyermekeknek és a nevelőszülőknek elég ideje legyen a felkészülésre. A költözésben érintett mintegy 70 gyermek mindegyike a nevelőcsaládjával együtt költözik majd, és új otthonukban is megszokott SOS családi környezetük veszi majd őket körül. A legtöbben izgalommal várják a költözést és az így rájuk váró, új élményeket, és összetartó közösségként szívesen teszik át székhelyüket máshová. Eddig mindössze egy nevelőszülőnk jelezte, hogy személyes okokból nem tud velünk tartani, amit fájdalommal vettünk tudomásul, s igyekszünk az ő utána maradó űrt mielőbb betölteni.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nem szeretné a gyermekfalu elköltözése esetén épületeit, amelyek a vagyonát képezik, eltékozolni és az ingatlan eladása során olyan megoldásra törekszik majd, amely megnyugtató mindkét fél, azaz Battonya  városa és az Alapítvány számára is.
A fentiek alapján is kitűnik, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványánál az általunk nevelt gyermekek érdekeit szem előtt tartva, felelősen gondolkodva hozzuk meg döntéseinket: a lehető legjobb lehetőségeket szeretnénk biztosítani számukra. Meggyőződésünk, hogy a tervezett költözéssel éppen ezt érjük majd el.