Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményt Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki. Az Egyezmény értelmében minden részes államnak egy jelentésben kell beszámolnia arról, milyen intézkedéseket tett a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Az államoknak öt évenként szükséges beszámolót készíteniük az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága számára.

A kormányjelentés mellett egy ún. alternatív, vagy árnyékjelentést is kell készíteni. A magyar kormány korábban két alkalommal, először 1998-ban, majd 2006-ban készített jelentést az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága számára. A harmadik jelentést 2012. júniusában nyújtotta be a nemzetközi testületnek.

Az alternatív jelentés – FIGYELJETEK RÁNK! – A GYERMEKJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2006-2012 címmel – ez alkalommal egy széles körű civil együttműködés, összefogás eredménye. Összeállítását a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület és a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC) kezdeményezte, elkészítését pedig a gyermekjogi biztosként is eljáró alapvető jogok biztosa segítette.

Az alternatív jelentés része az UNICEF által készített „Gyermekjogi egyezmény gyermekek szemével” című speciális jelentés is, amely 2800 jogairól megkérdezett gyermek tapasztalatait dolgozza fel. Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa közreműködött mind az alternatív jelentés, mind az UNICEF által végzett kutatás megvalósításában.