A nemzetközi és a magyar SOS Gyermekfalvaknál is a legfontosabb szempont, hogy etikusan, átláthatóan és ellenőrizhetően működjünk. Célunk, hogy a vér szerinti szüleiktől kényszerűségből külön élő gyerekeknek megfelelő gondoskodást és védelmet nyújtó környezetet biztosítsunk, amely megelőzi, megakadályozza a gyermekbántalmazást, illetve esetleges előfordulása esetén megfelelő választ ad rá.

 

A nemzetközi SOS Gyermekfalvak legmagasabb felügyeleti szerveként működő Nemzetközi Szenátus utasítást adott egy független Vizsgálóbizottság felállítására, amely feladataként a múltban elkövetett, illetve jelenleg is esetlegesen fennálló ügyek feltárását tűzte ki célul, hiszen jobbá csak akkor válhat egy szervezet, ha képes szembenézni hibáival. A vizsgálat 30 évre visszamenőleg terjedt ki gyermekbántalmazási és korrupciós ügyek, pénzügyi visszaélések, valamint a gyermekek és alkalmazottak emberi jogait védő ENSZ irányelvek és előírások kezelésére, betartására. A három évtizedet felölelő független vizsgálat során az országok némelyikében találtak olyan eseteket, amikor sajnálatos módon visszaélésekre került sor.

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermekekkel foglalkozó szervezet felvállalja, ha keretein belül a gyerekeket bármilyen sérelem, bántalmazás érte. Ezeket az eseteket nem eltusolni kell, hanem kivizsgálni és meghozni a szükséges döntéseket, ami akár a munkatársak elbocsátása vagy büntetőjogi feljelentés indítása is lehet. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan nemzetközi szervezet része vagyunk, amely felvállalja ezt, egyúttal őszintén sajnáljuk, hogy előfordultak ilyen ügyek.

A magyarországi SOS Gyermekfalvak a független vizsgálóbizottságtól semmilyen negatív visszajelzést nem kapott, az Alapítvány a Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény szellemében tevékenykedik: munkánk alapját a gyermekek legfőbb érdeke adja.

Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon az SOS úttörő szerepet vállalt a gyermekvédelmi protokoll kidolgozásában és bevezetésében.  Már 2013-ban  jelzőrendszert vezettünk be az esetleges sérelmek és jelzések  kivizsgálására. Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkört teremtsünk a szervezeten belül, ahol a nálunk élő gyerekek és dolgozók félelem nélkül jelezhetik, ha bármilyen sérelem érte őket, akár felnőtt, akár gyermek részéről, akár a szervezeten belül vagy azon kívül. Gyermekvédelmi szervezetként tagjai vagyunk az Etikus Adománygyűjtőknek, működésünket a kezdetektől független könyvvizsgáló ellenőrzi.  

Csatlakozva a nemzetközi szervezethez mélységes sajnálatunkat fejezzük ki azoknak az áldozatoknak, akiknek bármilyen sérelmet meg kellett élniük az SOS Gyermekfalvaknál, bárhol a világban. A nemzetközi szervezettel egyetértésben a magyarországi SOS Gyermekfalvak is határozottan elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját, akár a szervezeten belül, akár máshol történik. A hozzánk érkező adományokról pontos, nyomonkövethető és átlátható nyilvántartást vezetünk. Azért dolgozunk, hogy biztonságos, szerető otthont teremtsünk a szülők nélkül élő gyerekeknek. Minden emberekkel dolgozó szervezetnél fordulhatnak elő hiányosságok, visszaélések. Ezek fölött nem hunyhatunk szemet és aktívan kell tennünk azért, hogy a hibák felszínre kerüljenek. Továbbra is az a célunk, hogy tökéletesítsük gyermekvédelmi jelzőrendszerünket és átláthatóan működjünk”-mondta Kiss Gergely, az SOS Gyermekfalvak ügyvezetője.

A nemzetközi szervezet a jogsérelmek kezelésére az alábbi lépéseket kezdeményezi, amely minden tagszervezetére kötelező érvényű lesz már idéntől:

  • Ombudsman: A Nemzetközi Szenátus felhatalmazást adott egy, a globális szervezet egészét átszövő ombudsmani rendszer gyors felállítására, amelynek feladata a gyermekek, a fiatalok és az egyéb érintett személyek jogainak védelme. Az ausztriai és németországi tagszervezeteink által sikeresen alkalmazott modell nyomán felálló rendszer támogatást fog nyújtani minden áldozatnak és túlélőnek, illetve olyan személynek, aki a sérelmeit kívánja orvosolni.
  • Érintett gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek támogatása: A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból a nemzetközi szervezet létrehoz egy alapot azon gyermek, fiatal vagy más olyan személy támogatására, akik valamilyen bántalmazást szenvedtek el az SOS Gyermekfalvak programjai keretében. Ennek célja, hogy elősegítsük az érintettek gyógyulását, traumáinak feldolgozását és lezárását. A támogatás kiterjed az orvosi, mentálhigiénés, pszichoszociális és jogi segítségnyújtásra, illetve az érintettek egyéni élethelyzetének javítására.

A magyarországi SOS Gyermekfalvak  évek óta komoly erőfeszítéseket tesz a gyermekbántalmazás megelőzésére, a jelzések kivizsgálására, a pénzügyi átláthatóság biztosítására:

  • Gyermekvédelmi jelzőrendszerünk:  A magyar SOS 2013-ban bevezetett gyermekvédelmi jelzőrendszerének célja, hogy a lehető leghamarabb felismerjük és kezeljük a bántalmazást. A beérkezett jelzéseket 24 órán belül minden munkatárs köteles továbbítani az illetékes szakemberekből álló stábnak, amely 48 órán belül megkezdi a kivizsgálást. A jelzésről tájékoztatjuk az illetékes szerveket, személyeket, valamint megtesszük a kötelező jogi lépéseket. Jelzés esetén azokat az ügyeket is kivizsgáljuk, amelyek 2013 előtt történtek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, 2018. július 1-től hatályos gyermekvédelmi protokoll alapján az SOS Gyermekfalvak átalakította gyermekvédelmi jelzőrendszerét, minden egyes ügyben annak megfelelően járunk el. Célunk, hogy az idei évtől egy főállású kolléga foglalkozzon kifejezetten ezzel a területtel, míg a területeken már most is hét fő segíti a jelzőrendszer működését.
  • Prevenció: A konkrét esetkezelésen túl segítjük a megelőzést is. Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk dolgozó nevelőszülők és támogató szakemberek is tisztában legyenek a gyermekek jogaival, felkészültek legyenek a különböző nehéz élethelyzetek kezelésére, ezért háromévente kötelező részt venniük a gyermekek jogairól, és az erőszakmentes nevelésről szóló képzésen. A gyerekek megerősítése és tájékoztatása céljából számukra az informális beszélgetéseken túl gyerekjogi képzést szervezünk, hogy felismerjék a bántalmazás különböző formáit, tudják, kihez fordulhatnak sérelem esetén.
  •  Átláthatóság: Az SOS Gyermekfalvak Magyarország tagja az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (ASZÖT). Az ASZÖT-höz csatlakozó civil szervezetek, mint etikus adománygyűjtő szervezetek az adománygyűjtést egy szigorú Etikai Kódex alapján folytatják, melynek fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság. Az alapítvány pénzügyeit minden évben a KPMG független könyvvizsgáló cég végzi. Emellett a NAV és a Magyar Államkincstár rendszeres vizsgálatai során is megfelelőnek találta a szervezet gazdálkodását.

 

Dokumentumok: A gyermekbántalmazás megelőzése és hatékony kezelése kapcsán az Alapítvány – a hazai jogszabályok figyelembevételével – az alábbi dokumentumokban foglaltak szerint jár el:

 

Sajtókapcsolat:

gabriella.varro@sos.hu

06/70-948-99-04