Mi a battonyai gyermekfalut érintő változás oka?

A tervezett költözést a gyermekek érdekeit szem előtt tartva határoztuk el. A lépést számos tényező együttesen indokolja: az, hogy ezek a gyerekek minél jobb esélyeket kapjanak, elsődleges szempont – ez a jobb egészségügyi szolgáltatások és oktatás, a több, elérhető szakmai oktatás elérhetővé tételével, a nevelőszülői utánpótlás biztosításával érhető el, s ezeket az előnyöket várjuk új helyszíntől. Célunk a nálunk nevelkedők társadalmi integrációjának mind nagyobb fokú támogatása, melyet szintén inkább biztosítottnak látunk egy nagyobb, jobban megközelíthető településen, ahol a nemzetközi gyakorlatnak és jövőképnek megfelelő, integrált falu létrehozását tervezzük. Ezen kívül a közel 30 éves battonyai létesítmény műszaki és szerkezeti állapota a mai kor kívánalmainak nem mindenben felel már meg, így alapos műszaki korszerűsítésre volna szükség. Ennek költségei azonban nagyon magasra rúgnának, így alaposan át kellett gondolnunk a lehetőségeinket. Tekintettel arra, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának nagyon fegyelmezetten kell kezelnie kiadásait, küldetésünket szem előtt tartva Alapítványunk a falu elköltöztetése mellett döntött.

Miért döntöttek Orosháza mellett?

Mivel a változás több családot érint, nagyon körültekintően kell eljárnunk, hiszen a gyerekek élete nagyban megváltozik majd. Épp’ ezért a falu új helyének megválasztásakor sok szempontot kellett figyelembe vennünk: milyen messze van az eredeti helyszíntől; mennyiben különbözik a légkör; a gyerekek milyen óvodákba, iskolákba járhatnak majd; milyen egyéb lehetőségeik lesznek. A faluban élő gyerekek szükségletei megkövetelik a sokszínű szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést. Ezt egy nagyobb, jobban megközelíthető város inkább kínálja. Az is fontos, hogy az SOS családok jól érezzék magukat a környezetükben, legyenek lehetőségeik kikapcsolódásra, regenerálódásra. Battonyára egyre nehezebbé vált a nevelőszülők és új munkatársak toborzása. Ezek a tényezők is a költözés mellett szólnak. Mindezeket átgondolva az előzetes egyeztetések szerint a Gyermekfalu Programot szívesen befogadó Orosházára esett a választásunk.

A tevékenységük megduplázásáról beszélnek. Pontosan milyen új szolgáltatásokat indítanak és hol?

Az SOS a dél-alföldi régióban kettőről négyre kívánja emelni programjai számát, tehát bővíteni kívánja szolgáltatásait a következőképpen: Gyermekfalu 70 gyerek számára Orosházán, családmegerősítő program 50 gyerek és családja számára Orosházán, családmegerősítő program 30-50 gyerek számára Battonyán. A program része továbbá a Szegeden működő Ifjúsági Ház, melynek kapacitása szintén bővül, és ahol a gyermekfalvakban nevelkedett fiatalok továbbtanulását és önálló életkezdését támogatja az Alapítvány.

Mi lesz a battonyai gyermekfalu sorsa?

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nem szeretné a gyermekfalu tervezett elköltözése esetén épületeit, amelyek a vagyonát képezik, eltékozolni és az ingatlan eladása során olyan megoldásra törekszik majd, amely megnyugtató mindkét fél, azaz Battonya városa és az Alapítvány számára is.
Az épületegyüttest értékesíteni kívánjuk és további felhasználásáról természetesen egyeztetni fogunk Battonya vezetésével is, ennek részleteiről azonban csak később tudunk nyilatkozni.

Mióta tervezik ezt a változtatást, és az érintett településekkel mikor egyeztettek a folyamatról?

A költözés stratégiai döntés, és egy komplex, sokakat nagymértékben érintő folyamat. Ennek megfelelően az előkészítést hónapokkal ezelőtt megkezdtük és a következő időszakban tovább egyeztetünk az érintett településekkel, megfelelő óvodát, iskolát keresünk a gyerekeknek.

Hogyan érinti ez a változás a gyerekeket és a nevelőszülőket, hogyan fogadták a hírt? Mi lesz az iskoláikkal, a barátaikkal, az eddigi életükkel?

Mindannyiuk számára nagy változás ez, egy izgalmas, új életszakasz kezdete. Ennek megfelelően izgatottan várják a költözést, az új lakhelyüket, az új barátokat. Mint minden ember életében, az ő esetükben is búcsúzások és új ismeretségek kísérik majd a költözést. A családok természetesen együtt maradnak, így – ahogy bármely más család esetében is – együtt készülnek fel a költözésre, részt vesznek új otthonuk tervezésében és együtt dolgozzák majd fel ezt a változást. Mivel a két település közel van egymáshoz, ugyanazon megyében, a barátságok fenntartására is lesz lehetőség. A költözés a vér szerinti családokkal való kapcsolattartást is megkönnyíti, mivel Orosháza tömegközlekedéssel könnyebben megközelíthető.

Orosháza hogyan fogadja majd az SOS-t?

Orosháza vezetése szeretettel vár minket, ezért is megyünk oda. Mint minden változás, ez is hat majd minden érintettre, ám együtt, minden lépést gondosan megtervezve és egyeztetve, közösségként pozitívan jöhetünk ki a helyzetből. Pontosan azért gondolkodunk integrált gyermekfaluban, hogy az SOS-nél nevelkedő gyerekek pont ugyanúgy nőjenek fel, mint az összes többi: a szomszédaik „hagyományos” családok, ugyanazon a játszótéren játszanak, mint a többiek, stb. Ahogyan alapítónk, Hermann Gmeiner mondta: „A mi gyerekeink legfőbb vágya, hogy olyanok legyenek, mint bármilyen más gyerek.”

Milyen eredményeket várnak az integrált gyermekfalu létrehozásától?

Az SOS gyermekfalu Battonyán belül külön területen, a város közösségétől némileg elkülönítve működik. Természetesen az iskolában, óvodában, köztereken az SOS gyerekei találkoznak más gyerekekkel, illetve a helyi közösség tagjaival, ám úgy gondoljuk, hogy az ilyen kapcsolatokat lehetne szorosabbra húzni, illetve segíteni kialakulásukat. Ebben segít majd az új rendszer.

Orosházán az SOS családok a városban elszórtan élnek majd, szomszédaik helyi lakosok lesznek. Az integrált gyermekfaluban élő gyermekek könnyebben találkozhatnak, ismerkedhetnek meg a helybéli gyerekekkel, fiatalokkal, természetesebben alakíthatnak ki velük kapcsolatot, kötnek barátságokat, azaz a közösség teljes jogú tagjának érezhetik magukat, hiszen nem egy külön, „elkerített” területen élnek, ahol az SOS családok egymás szomszédjai, ezért egymás elsődleges közösségi kapcsolatai, hanem fizikailag is beépülnek a helyi közösségbe. Így az SOS nevelőszülők által nevelt gyerekek várhatóan jobb eséllyel indulnak majd az életben. Úgy élnek majd, ahogy a többi gyermek a kb. 5000 magyar nevelőszülőnél él, az SOS pedig sokoldalú támogatást nyújt a nevelőcsaládoknak.