NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Ismerd meg önmagad, ismerj meg engem!

A Pednet Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet a Kecskeméti SOS Gyermekfaluval együttműködve a NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretein belül 1.354.000 Ft összegű támogatást nyert el NTP-RITP-MPA-12-005, a roma fiatalok tehetségfejlesztésének, a fejlesztést végző szakemberek képzésének, valamint a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása című pályázat segítségével.

A programban az „Ismerd meg önmagad, ismerj meg engem!” foglalkozássorozat során a bevont 16 tanuló megismerte a roma történelmet, nyelvezetet, a kultúra elemeit, a gyakorlatok során felkészültséget szereztek a különböző szerkesztési feladatokban (szöveg-, kép-, hangszerkesztés), megismerték a nyomdai alkotófolyamat egyes fázisait, az általuk szerkesztett könyv készítése során megtapasztalták az alkotó munka örömét. A műhelyfoglalkozások segítették őket abban, hogy nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat.

 

A program célcsoportja:

Az SOS Gyermekfalu tehetséges fiataljai 

 


A célja:
a roma történelem, kultúra, ünnepkör, a különböző roma jelképek, a romano nyelv és a könyvszerkesztés, a nyomdai előkészületek iránt érdeklődő tehetséges fiatalok önszerveződésének segítése. A tehetséggondozó műhely munkájában résztvevő pedagógusok szemléletformálása és módszertani kultúrájának bővítése az Ember és társadalom műveltségterület oktatása, valamint a tehetségekkel való foglalkozás területén.

 


A program időpontjai: 

2013. október 31- november 05.

 

Tevékenységek:

Problémamegoldó gondolkodást, kreativitást, fantáziát együttműködést fejlesztő tevékenységközpontú módszerek, stratégiák, munkaformák (pl. kooperatív tanulás, projektorientált tevékenység) alkalmazása. Mozgásos fejlesztő játékok megismerése. Beszédgyakorlatok; közösségérzést fejlesztő tevékenységek (együtt éneklés, tánc) átélése. Közös foglalkozások, kirándulások (pl. látogatás egy nyomdába, szerkesztőséghez, könyvtárba, közös munka szakemberekkel, nyelvésszel, szerkesztő-tördelővel, felvételek-, forgatókönyv-készítés, könyvbemutató).