Adatkezelési nyilatkozat

A jogszabályok, szakmai programok szándékai és a napi gyakorlat között gyakran óriásiak a különbségek a gyermekvédelem területén is.
Adatkezelési nyilatkozat
Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés) céljából az adatszolgáltatástól számított 5 évig kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa, amely változásokról természetesen tájékoztatást nyújt. Amennyiben Önnek, mint látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén és megválaszoljuk kérdését.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa elkötelezett a weboldalának látogatói és támogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa internetes felületén megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az online felülettel kapcsolatosan az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli:

Az adományozó
(i) neve;
(ii) e-mail címe;
(iii) telefonszáma;
(iv) számlázási címe;
(v) hitelkártya információi;
(vi) IP-címe, böngészőjének típusa,
(vii) az Alapítvány honlapjának azon részei, amelyet az érintett megtekint, az azokon az oldalakon eltöltött idő, az érintett által a honlapokon keresett információ, a lapok megtekintésének időpontja és dátuma.

Az Alapítvány az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel:

(a) termékek és szolgáltatások nyújtása;
(b) számlázás;
(c) beazonosítás és hitelesítés;
(d) szolgáltatások minősítésének javítása;
(e) kapcsolattartás;
(f) direkt marketing célú megkeresés és kutatás.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az online felületén cookie-kat használ a felhasználói élmény növelése és az online szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. Az Alapítvány a Google , a Facebook és az Adobe rendszer cookie-jait használja, amelyek az online felület látogatói által megtekintett oldalakat, az ott eltöltött időt és a honlapon keresett információt rögzítik statisztikai elemzések készítése, célzott reklámok elhelyezése és a felhasználói élmény javítása céljából. A cookiek a böngésző bezárását követően legfeljebb 90 napig tartják nyilván a rögzített adatokat. Előfordulhat, hogy az adatokat a cookie szolgáltatók külföldi szervereken is. tárolják.

A szolgáltatók adatvédelmi és cookie kezelési tájékoztatóit ld. még a következő linkeken:

Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Adobe: http://www.adobe.com/content/dotcom/hu/privacy/policy.html

Felhívjuk az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa weboldalán található űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre szolgálnak.
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa weboldalán történő online adományozás során az adományozó által megadott adatokat céges adományozó esetén az adóigazolás kiállítása, illetve az adományozás tényének rögzítése céljából tárolja.

Biztosítjuk, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az Ön adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa rendszergazdája megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. / GP webpay / Erste Bank Hungary Zrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa felé nem továbbítja.

Az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. / GP webpay / Erste Bank Hungary Zrt. rendszere az adatforgalmat minimum 128 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja, és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által a www.sos.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. / GP webpay / Erste Bank Hungary Zrt. mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozik együtt:

 • Nexon Kft. (1138 Budapest, Váci út 186.)
 • FCB Budapest Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 25.)
 • Photel Kommunikációs Zrt. (1094 Budapest, Berzenczey utca 9.)
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd. (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland)

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)
 • GP webpay – GLOBAL PAYMENTS EUROPE S.R.O. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10.
 • Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi elérhetőségeken. Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat. Továbbá, az esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához.

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

adomanyinfo@sos.hu
+36 1 325 93 16

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 9984
Adószám: 18258772-1-43
NAIH szám: 70709/2013

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close